تصویری از آخرین خطبه عقد آیت الله هاشمی در مراسم عقد نوه اش را مشاهده می کنید.

به گزارش ثامن پرس،آخرین خطبه عقد آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم عقد لیلی، دختر یاسر هاشمی دو روز قبل از وفات آیت الله را مشاهده می کنید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: