منابع بحرینی از اجرای حکم اعدام سه جوان شیعی این کشور توسط رژیم آل خلیفه خبر می دهند.

به گزارش ثامن پرس،به نقل از صوت المنامه، رژیم آل خلیفه حکم اعدام ۳ جوان شیعه بحرینی را اجرا کرد.

بر اساس این گزارش، این جوانان بحرینی به دلیل مقابله با سرکوبگری های رژیم آل خلیفه به اعدام محکوم شده بودند.

به دنبال اعدام این سه جوان شیعی، احزاب و گروه های سیاسی مختلف در بحرین خواستار برگزاری تظاهرات گسترده در این کشور شدند.

85

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: