تصویر زیر استاد محمدرضا شفیعی کدکنی را در دوران طلبگی نشان می‌دهد.

استاد محمدرضا شفیعی کدکنی در لباس طلبگی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: