کدخبر: ۳۸۴

دریاچه ارومیه امسال در حالی میهمان مسافران تابستانی است که موضوعاتی همچون مقابله با ریزگردها، وضعیت کشاورزی ، الگوی کشت در منطقه و تعداد زیاد چاه‌های آب از سوی ستاد احیای دریاچه ارومیه در حال بررسی است.برخی فعالیت‌های ترمیمی انجام شده در دو سال اخیر و در کنار حمایت‌های مردمی، موجب کاهش روند تخریب دریاچه ارومیه شده است.

 

 

 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه
 • دریاچه ارومیه