صفحه اینستاگرام سپاه سایبری مدافعان حرم تصویری از حضور یکی از جانبازان دفاع مقدس در راهپیمایی 22 بهمن منتشر کرد.

به گزارش ثامن پرس، صفحه اینستاگرام سپاه سایبری مدافعان حرم تصویری از حضور یکی از جانبازان دفاع مقدس در راهپیمایی 22 بهمن منتشر کرد و نوشت:

 

حالش خراب بود ولی باز هم آمد

حتی ساندیس هم نمی توانست بخورد

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: