عنوان فیلم جشنواره فجر روی جلد یک روزنامه ورزشی قرار گرفت.

روزنامه

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: