عباسعلی ابونوری درباره تاثیرات برجام بر اقتصاد ایران گفت: اگر چه شاید بتوان برجام را یک موفقیت در عرصه دیپلماسی کشور دانست اما اینکه حاصل این برجام در اقتصاد ایران چه تاثیری خواهد گذاشت مشخص نبوده و یک تحلیل بلند مدت است. واقعیت این است که برجام هنوز هیچ ماحصلی نداشته یا حداقل نتایج آن هنوز مشهود نیست.

به گزارش ثامن پرس؛ عباسعلی ابونوری رئیس سابق دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز درباره میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در سه سال اخیر  گفت: اگر چه در ظاهر امر حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران افزایش داشته است اما متاسفانه عموم این سفرها بدون نتیجه بوده و جذب سرمایه ای رخ نداده است.

وی درباره تاثیرات برجام بر اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: اگر چه شاید بتوان برجام را یک موفقیت در عرصه دیپلماسی کشور دانست اما اینکه حاصل این برجام در اقتصاد ایران چه تاثیری خواهد گذاشت مشخص نبوده و یک تحلیل بلند مدت است. واقعیت این است که برجام هنوز هیچ ماحصلی نداشته یا حداقل نتایج آن هنوز مشهود نیست.

 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: بزرگترین نقطه مثبت عملکرد دولت در ۱۱۰۰ روز گذشته را باید در راستای سیاسی بررسی کنیم که ایجاد امنیت سیاسی در راس همه امور قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمی توان نمره چندان خوبی به دولت داد چرا که عموما دولت ها نمی توانند در مدت ۴ سال اقدام شایان توجهی انجام دهد. ابونوری افزود: من فکر می کنم دولت در صورت رای آوری در ۴ سال دوم خودش عملکردی بهتری داشته باشد.

این عضو هیات علمی دانشگاه درباره افزایش نقدینگی در دولت یازدهم اظهار داشت: ماهیت این افزایش نقدینگی را می توان در ارزش پول ملی با دلار مقایسه کرد و از آنجا که نرخ دلار تقریبا از ثبات برخوردار بوده افزایش نقدینگی نیز نتوانسته اثرات چندان منفی در اقتصاد ما ایجاد کند.

وی در توضیح این موضوع خاطرنشان کرد: این اتفاق ممکن است به هر نحوی افتاده باشد و نقدینگی موجود از جریان خارج شده باشد. لذا علی رغم افزایش حجم نقدینگی تاثیر چندان منفی روی ارزش پول ملی نداشته است.

 

ابونوری در خاتمه با اشاره به ارزش پول ملی تصریح کرد: ضمن اینکه اگر نماد اصلی کاهش ارزش پول ملی را عدم نوسانات در نرخ دلار و طلا بدانیم تقریبا در دو سال اخیر نرخ این دو کالا نوسانات خیلی کمی داشته است که این موضوع از جنبه اقتصادی یک مسئله مثبت است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: