کدخبر: ۴۴۳۰

تصویری از مردم کره جنوبی که خواستار بازجویی رئیس جمهور سابق شدند منتشر می شود.