تصویری از مردم کره جنوبی که خواستار بازجویی رئیس جمهور سابق شدند منتشر می شود.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: