کدخبر: ۴۵۵

پلیس ریودوژانیرو مانع خروج سه شناگر دروغ گوی آمریکایی از برزیل شد.

http://www.samenpress.com/http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/06/03/1395060314581264184680010.jpg