پلیس ریودوژانیرو مانع خروج سه شناگر دروغ گوی آمریکایی از برزیل شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: