معاون امور زائران استانداری خراسان رضوی گفت: 9 میلیارد تومان اعتبارامسال برای تکمیل پیاده راه زائر اختصاص یافت.

به گزارش ثامن پرس، محمد حسن واحدی گفت: این اعتباربرای اجرای طرح پیاده راه زائر تا پایان تیرماه 96در نظرگرفته شده است.

محمد حسن واحدی با اشاره به اینکه به زودی 10کیلومتر دیگر از پیاده راه زائر در مسیر نیشابور تا ملک آباد مشهد افتتاح میشود افزود: سال گذشته نیز 21کیلومتر از این محور با 10 میلیارد تومان هزینه به بهره بر داری رسید.

ساخت پیاده راه زائر از نیشابور به مشهد مقدس با هدف تامین رفاه حال زائران پیاده حرم رضوی در حال انجام است.

ساخت پیاده راه زائر از نیشابور تا ملک آباد مشهد مقدس به طول 62 کیلومتر  از پارسال آغاز شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: