درسال تحصیلی جدید 5000 مدسه بوفه دار خراسان رضوی زیر پوشش طرح بوفه سالم قرار میگیرند.

به گزارش ثامن پرس، معاون پرورشی فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اینکه نیمی از مدارس استان مجهز به بوفه هستند گفت: همه مدارس بوفه دار در استان زیر پوشش 'طرح بوفه تغذیه سالم مدرسه' اقدام به عرضه اقلام خوراکی می کنند.

براتعلی منصوریان افزود: در قالب اجرای طرح بوفه تغذیه سالم مدارس برای نخستین بار از سال تحصیلی گذشته در خراسان رضوی دو هزار و 500 مدرسه دارای بوفه مجوز فعالیت بوفه سالم دریافت کردند.

او گفت: در این طرح ، 16قلم کالای مجاز با همکاری اداره بهداشت تایید شد و در هماهنگی با شرکتهای معتبر با قیمت نازل در اختیار شبکه توزیع مدارس قرار گرفت.

معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: همه بوفه های مدارس باید با دریافت مجوز فعالیت ،اقلام مجاز تعیین شده را بارعایت بهداشت و موارد ایمنی و نیز آموزش تغذیه سالم به دانش آموزان ارائه کنند.

منصوریان افزود: هر مدرسه ماهیانه حداقل یک بار مورد بازدید نظارتی قرار می گیرد .

یک میلیون و 200 هزار دانش آموز در 12 هزار و 500 مدرسه خراسان رضوی تحصیل می کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: