تیم های ایرانی در شرایط خاصی از گروه خود صعود می کنند، تنها پرسپولیس برای صعود حتمی نیازمند رسیدن به نتیجه لازم در بازی دیگر است، دیگر تیم های ایرانی می توانند با گرفتن نتیجه لازم جشن صعود به مرحله بعد را برپا کنند.

به گزارش ثامن پرس،چهار تیم ایرانی در آسیا شانس صعود دارند، استقلال خوزستان و استقلال تهران از دو تیم دیگر شانس بیشتری دارند تا در مرحله بعد آسیا حضور داشته باشند.

 

تمام احتمالات صعود تیم های ایرانی در گروه های چهارگانه مرور می کنیم:

استقلال تهران:

حالت اول: استقلال تهران برابر التعاون پیروز شود یا به تساوی برسد، صعود می کند.

 

حالت دوم: استقلال تهران با اختلاف سه گل یا کم تر شکست بخورد، صعود می کند.

حالت سوم: استقلال تهران با اختلاف 4 یا بیش از 4 گل برابر التعاون شکست بخورد، صعود نمی کند.


 

استقلال خوزستان:

 

حالت اول: استقلال خوزستان برابر الجزیره امارات پیروز شود یا به تساوی برسد، صعود می کند.

حالت دوم:استقلال خوزستان برابر الجزیره شکست بخورد و لخویا برابر الفتح پیروز شود یا به تساوی برسد، استقلال خوزستان صعود می کند.

حالت سوم: استقلال خوزستان برابر الجزیره شکست بخورد و الفتح برابر لخویا به پیروزی برسد، استقلال خوزستان صعود نمی کند.


 

ذوب آهن اصفهان:

حالت اول: ذوب آهن برابر الاهلی شکست بخورد یا به تساوی برسد، ذوب آهن صعود نمی کند.

حالت دوم: ذوب آهن برابر الاهلی عربستان پیروز شود،ذوب آهن صعود می کند.


پرسپولیس تهران:

حالت اول: پرسپولیس برابر الوحده امارات به تساوی برسد یا شکست بخورد، پرسپولیس صعود نمی کند.

حالت دوم: پرسپولیس برابر الوحده به پیروزی برسد و الریان برابر الهلال به پیروزی برسد، پرسپولیس صعود نمی کند،

حالت سوم: پرسپولیس برابر الوحده پیروز شود و الهلال برابر الریان به پیروزی برسد یا بازی مساوی شود، پرسپولیس صعود می کند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: