61طرح با بیش از 84 میلیارد ریال هزینه در خراسان رضوی بهره برداری شد.

به گزارش ثامن پرس، این طرحها در شهرستانهای خوشاب، جوین، تربت جام ،تایباد، مه ولات، خلیل آباد و رشتخوار به بهره برداری رسیده است.

سه طرح در شهرستان خوشاب شامل طرح هادی و دو ساختمان دهیاری روستایی با شش میلیارد و 980میلیون ریال،دو طرح در شهرستان جوین شامل دو بوستان محله روستایی با یک میلیارد و 655 میلیون ریال،سه طرح  در تربت جام شامل آبیاری تحت فشار، طرح هادی روستایی و تحویل دو خودرو حمل زباله به دو روستا در مجموع با 11میلیارد و 810میلیون ریال از طرحهای بهره برداری شده در شهرستانهای خراسان رضوی همزمان با هفته دولت است.

هشت طرح در بخش مرکزی شهرستان تایبادشامل آسفالت مشارکتی معابر سه روستا ، واگذاری خودروآتش نشانی ، بوستان روستایی ،دوپایگاه بسیج روستایی ومحوطه سازی اطراف میل تاریخی کرات با هشت میلیاردو 800میلیون ریال هزینه از این طرحهاست .

19 طرح با 25 میلیارد ریال هزینه همچون راه اندازی واحد برق شهری ، ساخت شبکه فشار متوسط، ایجاد شبکه روشنایی معابر، تجهیز مرکز بهداشتی و درمانی ،بازسازی و تجهیز مراکز دندانپزشکی شهری ، آسفالت و روکش آسفالت محورروستایی و مزرعه گاو شیری در مه ولات ، هشت طرح در خلیل آّباد همچون آسفالت و ساختمان دهیاری روستایی ،نمازخانه و مرکز آتش نشانی روستایی ،تجهیز چاه عمیق آب آشامیدنی مجتمع آبرسانی و طرح نهالکاری روستایی با 25میلیارد ریال هزینه از دیگر این طرحهاست.

چهار طرح عمرانی شامل ساختمان دهیاری و بوستان روستایی ، ساختمان اداری اداره بهزیستی، و آبیاری تحت فشار در مزارع کشاورزی با پنج میلیارد و 470میلیون ریال هزینه در باخرز و 19طرح اشتغال زایی در رشتخواربا چهار میلیارد و 85 میلیون ریال هزینه هم از دیگر طرحهای بهره برداری شده در خراسان رضوی در هفته دولت است.

به گفته علی رضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی همزمان با هفته ی دولت از هزار و 157 طرح در خراسان رضوی با بیش از هزار و 185میلیارد تومان بهره برداری می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: