سید ضیاء هاشمی گفت: دانشگاه های کشور ظرفیت ترجمه آثار جشنواره امام رضا(ع) را دارند ، دانشگاه الزهرا در بحث ترجمه به زبان های عربی و انگلیسی ورود جدی دارد.

به گزارش ثامن پرس، سید ضیاء هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بنیاد بین المللی امام رضا(ع) اظهار داشت: دانشگاه های کشور ظرفیت ترجمه آثار جشنواره امام رضا(ع) را دارند ، دانشگاه الزهرا در بحث ترجمه به زبان های عربی و انگلیسی ورود جدی دارد که از این ظرفیت می توان برای ترجمه آثار جشنواره بین المللی امام رضا(ع) استفاده کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به استفاده از فضای مجازی، افزود: در حال حاضر با وجود استفاده میلیون ها کاربر ایرانی از فضای مجازی، اما هنوز درآغاز انقلاب فضای مجازی هستیم و برای اثرگذاری بیشتر نیاز به تولید برنامه های جذاب داریم که در در راستای فعالیت های بنیاد بین المللی امام رضا(ع) می توان از ظرفیت فضای دانشجویی کشور نیز بهره برد.

هاشمی بیان داشت: تاکنون ۳۰ کانون رضوی در دانشگاه های بزرگ کشور تاسیس شده و چشم انداز ما فعالیت این کانون های خودجوش دانشجویی در همه دانشگاه های سراسر کشور است و تلاش خواهیم کرد که این کانون ها پایگاه خوبی برای تامین محتوای خبرگزاری فرهنگ رضوی باشد.

هاشمی با اشاره به اینکه همه مردم در غرب و شرق عالم به دنبال زندگی بهتر هستند، گفت: از دید ما نیز زندگی بهتر در بهره گیری از قرآن و سنت و قول و فعل پیامبر است و با ترویج سیره اهل بیت و سیره رضوی در واقع این ما هستیم که مدیون امام رضا(ع) می شویم چرا که خیر آن برای ما بیش از دیگرانی است که در این راه گامی برنداشته اند.

وی تصریح کرد: نمی شود فعالیت ما در حوزه دینی و فرهنگ رضوی برای دیگران اثربخش باشد و خود ما از آن بهره مند نشویم. اگر دغدغه سعادت دیگران را داریم در گام نخست باید دغدغه سعادت خود را نیز داشته باشیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: وقتی در فرهنگ رضوی مشاهده می کنیم که حضرت رضا(ع) چگونه به حیوانات مظلوم هم توجه داشتند، ما نیز در مقابل به طریق اولی نباید نسبت به انسان های مظلوم آشنا و غریبه بی تفاوت باشیم. همین یک آموزه زندگی ما را متفاوت می کند و بعد می بینیم که در سایه این فرهنگ زندگی چقدر زیبا می شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: