به گزارش ثامن پرس؛ سرنخ پیگیری های مأموران حراست شهرداری مشهد درباره یکی از رانندگان آمبولانس حمل متوفیان که در مظان اتهام رشوه گیری از خانواده های مردگان بود، در حالی با صدور دستورات ویژه قضایی به تدفین فوت شدگان با جواز دفن های جعلی رسید، که تاکنون 3 نفر در این پرونده حساس بازداشت شده اند و صدها جواز دفن صادر شده از سوی اعضای این باند مورد بررسی های دقیق و کنکاش های پلیسی قرار گرفته است.به گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای صدور جواز دفن های جعلی و تدفین مردگان در یکی از گورستان های حاشیه بولوارتوس مشهد، از آن جا آغاز شد که مأموران حراست شهرداری به اطلاعاتی دست یافتند که نشان می داد، یکی از رانندگان آمبولانس حمل متوفیان در مظان اتهام رشوه گیری از خانواده یک فوتی قرار دارد، بنابراین آن ها با استفاده از شگردهای خاص اطلاعاتی، این راننده را زیر نظر گرفتند و در یک فرصت مناسب، خودروی آمبولانس را مورد بازرسی قرار دادند.در نتیجه این بازرسی، دو عدد مهر مربوط به پزشکان عمومی که هر دو نفر آن ها قبلا در یکی از شرکت های پیمانکاری سازمان فردوس های مشهد مشغول به کار بودند، به همراه یک جلد دفترچه کامل برگه های جواز دفن شماره دار، کشف و ضبط شد.

با گزارش این موضوع به دادستانی مشهد توسط مأموران حراست و با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرا، این پرونده به شعبه 217 دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد و زیرنظر قاضی «هادی سبحانی» مورد رسیدگی قرار گرفت. مقام باتجربه قضایی که احتمال می داد جرایم وحشتناکی در پس ماجرای کشف مهرهای پزشکی و برگه های جواز دفن نهفته باشد، با ارسال پرونده به اداره جرایم اقتصادی پلیس آگاهی خراسان رضوی و صدور دستورات ویژه قضایی از کارآگاهان خواست تا ضمن بازجویی از راننده جوان، به ریشه یابی دقیق این ماجرا بپردازند و همه عوامل دخیل در این پرونده را شناسایی کنند.گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: در پی صدور این دستور، بلافاصله کارآگاهان زبده اداره جرایم اقتصادی پلیس آگاهی خراسان رضوی وارد عمل شدند و به تحقیق در این باره پرداختند. اگرچه راننده مذکور با تناقض گویی هر بار سعی می کرد خود را بی گناه جلوه دهد، اما در نهایت مدعی شد که دو پزشک به همراه یکی دیگر از کارکنان بخش پیمانکاری سازمان فردوس ها در صدور جواز دفن های مذکور نقش داشته اند.ادعاهای این متهم در حالی وارد مرحله جدیدی شد که او یکی از پزشکان مورد ادعا را در میان تعدادی از افراد عادی شناسایی نکرد اما یکی دیگر از پزشکان که با صدور دستور قضایی بازداشت شده است، عنوان کرد: برخی از جواز دفن های صادر شده در این پرونده جعلی است و در حالی از مهر من سوءاستفاده شده که من فرم های مربوط به جواز دفن را صادر نکرده ام!

در همین حال، راننده مذکور با رد اظهارات وی، مدعی شد که با پزشک یاد شده در خیابان قرار ملاقات می گذاشته و تنها درصدی از مبالغ دریافتی از خانواده های متوفیان را به عنوان پورسانت به او می داده اند!!بنابراین گزارش، ادامه تحقیقات در این پرونده حساس که با نظارت دقیق مقام قضایی و راهنمایی های وی صورت گرفت، نشان می دهد صدها جواز دفن با مهر و امضای دو پزشک مذکور در مشهد صادر شده است و برخی از مردگان در یکی از گورستان های حاشیه بولوارتوس تدفین شده اند اما آن چه بر اهمیت و حساسیت این پرونده می افزاید، این است که بررسی های کارآگاهان نشان می دهد، اجساد خیابانی و گاهی مجهول الهویه نیز که طبق قانون باید در پزشکی قانونی مورد معاینات دقیق برای تشخیص علت مرگ قرار گیرند، در این پرونده با صدور جواز دفن، تدفین و به خاک سپرده شده اند.

تحقیقات بیشتر برای ریشه یابی این پرونده همچنان ادامه دارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: