اولین خانه احزاب استانهای کشوردرخراسان رضوی و با حضور معاون سیاسی وزیر کشور در مشهد افتتاح شد

به گزارش ثامن پرس، معاون سیاسی وزیر کشور گفت : حدود 200 حزب و انجمن و گروه سیاسی در کشور فعالیت می کنند و دولت تمام تلاشش را کرده است تا فعالیت این احزاب نشاط سیاسی را در کشور ایجاد کند.

سید مسعود مقیمی گفت: فعالیت احزاب باعث می شود تا بر عملکرد دولت نظارت صحیح تری وجود داشته باشند و بر همین اساس دولت ها خودشان را موظف می دانند تا در چارچوب این نظارت ها رفتار و عمل کنند.

او افزود : اگر فعالیت احزاب در ایران محدود شود مفاسد سیاسی ،اجتماعی ،مالی و اقتصادی ایجاد می شود و فعالیت احزاب بهترین راه پیشگیری از این انحرافات است.

سید مسعود مقیمی گفت : حاصل عملکرد احزاب در ایران این است که امروز از تمامی سلایق سیاسی در مجلس حضور دارند و هیچ گونه اختلاف و دعوای جدی در این انتخابات به وجود نیامد.

معاون وزیر کشور هم چنین گفت : در دولت تدبیر و امید ،خانه احزاب ایران را که در سال 1389تعطیل شده بود مجدد راه اندازی کردیم زیرامعتقدیم که خانه احزاب یک تشکل صنفی است و سیاسی نیست.

مسعود مقیمی تاکید کرد : سه ضلع خانه احزاب را اصولگرایان ، اصلاح طلبان و مستقلان تشکیل می دهند .

استاندار خراسان رضوی نیز در مراسم افتتاح خانه احزاب خراسان رضوی گفت : 110 تشکل سیاسی در استان تشکیل پرونده داده اند که 55 حزب مجوز دارند و در 15 شهرستان استان نیز دفاتر فرعی احزاب با 5 تا شش حزب فعالیت می کنند.

علیرضا رشیدیان گفت : تشکل هایی در زمان انتخابات در استان فعالیت کردند که هنوز مجوز کمیسیون ماده 10 را دریافت نکرده اند و صرف اینکه گروهی سالها فعالیت سیاسی کرده است به منزله بی نیاز ی از مجوز نیست و همه احزاب باید مطیع قانون باشند.

او افزود : در یک بازه زمانی ورود به تشکل های سیاسی با بار منفی در افکار عمومی همراه شده بود اما شکل گیری خانه احزاب می تواند در تعدیل این نگاه بسیار موثر باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: