کدخبر: ۵۵۴

اولین خانه احزاب استانهای کشوردرخراسان رضوی و با حضور معاون سیاسی وزیر کشور در مشهد افتتاح شد

به گزارش ثامن پرس، معاون سیاسی وزیر کشور گفت : حدود 200 حزب و انجمن و گروه سیاسی در کشور فعالیت می کنند و دولت تمام تلاشش را کرده است تا فعالیت این احزاب نشاط سیاسی را در کشور ایجاد کند.

سید مسعود مقیمی گفت: فعالیت احزاب باعث می شود تا بر عملکرد دولت نظارت صحیح تری وجود داشته باشند و بر همین اساس دولت ها خودشان را موظف می دانند تا در چارچوب این نظارت ها رفتار و عمل کنند.

او افزود : اگر فعالیت احزاب در ایران محدود شود مفاسد سیاسی ،اجتماعی ،مالی و اقتصادی ایجاد می شود و فعالیت احزاب بهترین راه پیشگیری از این انحرافات است.

سید مسعود مقیمی گفت : حاصل عملکرد احزاب در ایران این است که امروز از تمامی سلایق سیاسی در مجلس حضور دارند و هیچ گونه اختلاف و دعوای جدی در این انتخابات به وجود نیامد.

معاون وزیر کشور هم چنین گفت : در دولت تدبیر و امید ،خانه احزاب ایران را که در سال 1389تعطیل شده بود مجدد راه اندازی کردیم زیرامعتقدیم که خانه احزاب یک تشکل صنفی است و سیاسی نیست.

مسعود مقیمی تاکید کرد : سه ضلع خانه احزاب را اصولگرایان ، اصلاح طلبان و مستقلان تشکیل می دهند .

استاندار خراسان رضوی نیز در مراسم افتتاح خانه احزاب خراسان رضوی گفت : 110 تشکل سیاسی در استان تشکیل پرونده داده اند که 55 حزب مجوز دارند و در 15 شهرستان استان نیز دفاتر فرعی احزاب با 5 تا شش حزب فعالیت می کنند.

علیرضا رشیدیان گفت : تشکل هایی در زمان انتخابات در استان فعالیت کردند که هنوز مجوز کمیسیون ماده 10 را دریافت نکرده اند و صرف اینکه گروهی سالها فعالیت سیاسی کرده است به منزله بی نیاز ی از مجوز نیست و همه احزاب باید مطیع قانون باشند.

او افزود : در یک بازه زمانی ورود به تشکل های سیاسی با بار منفی در افکار عمومی همراه شده بود اما شکل گیری خانه احزاب می تواند در تعدیل این نگاه بسیار موثر باشد.