غلامحسین صاحبی گفت: 2 میلیون مترمربع از معابر خاکی حاشیه شهر مشهد آسفالت شده است.

به گزارش ثامن پرس، غلامحسین صاحبی درباره اقدامات مدیریت شهری در حاشیه شهر مشهد اظهار کرد: با توجه به اینکه موضوع حاشیه‌نشینی شهر مشهد یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده شورای چهارم از ابتدای کار خود توجه ویژه‌ای به این مناطق داشت و در اولین اقدام کمیسیون ویژه ساماندهی حاشیه شهر مشهد را تشکیل داد.

وی افزود: با تشکیل این کمیسیون تغییر نگرش در مدیریت شهری مشهد رخ داد و نگاه و خدمت به سمت مناطق حاشیه شهر مشهد تغییر پیدا کرد.

رییس کمیسیون خدمات شهری، محیط‌زیست و سلامت شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: با توجه به اینکه شورای چهارم و شهرداری مشهد به موضوع حاشیه‌نشینی این مهم تبدیل به یک گفتمان ملی شد و با کمک رسانه‌ها حاشیه شهر مشهد دارای ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه کشور شد.

صاحبی با بیان اینکه یکی از اقدامات مدیریت شهری مشهد ساماندهی کال کشف‌رود بوده، گفت: توسعه فضای سبز در مناطق حاشیه شهر مشهد مورد توجه ویژه ما قرار گرفت به گونه‌ای که در سه سال گذشته سرانه فضای سبز این مناطق از 2.5 متر به 6 مترمربع افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: متأسفانه در ابتدای شورای چهارم ما شاهد معابر خاکی فراوانی در حاشیه شهر مشهد بودیم که 2 میلیون مترمربع از این معابر در طی این مدت آسفالت شد تا با این اقدام شاهد رفاه بیشتر شهروندان این مناطق و همچنین کاهش آلودگی‌ها باشیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: