با حکم شورای شهر مشهد مقدس، سرپرست شهرداری مشهد مقدس منصوب شد.

به گزارش ثامن پرس، محمد آذری به عنوان سرپرست شهرداری مشهد مقدس برگزیده شد.

با تصویب شورای پنجم مشهد مقدس در نخستین جلسه کاری خود محمد آذری به عنوان سرپرست شهرداری مشهد مقدس برگزیده شد. وی پیش از این معاون اداری و مالی شهرداری مشهد بوده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: