رئیس پلیس راهور خراسان‌رضوی از محدودیت‌های تعویض و المثنی گواهینامه برای رانندگان پرخطرخبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس،سرهنگ علیرضا حاجی‌زاده اظهار داشت: درصورت وجود سابقه محرومیت بندهای سه گانه ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، از ارائه خدمات تعویض و المثنی گواهینامه برای رانندگان متخلف جلوگیری و در صورت وجود نمره منفی کمتر از بند محرومیت، پس از ارائه خدمات به گواهینامه، نمرات منفی مربوط به شماره گواهینامه جدید به سامانه اجرائیات منتقل می‌شود.

وی افزود: برابر ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اجرائیات راهنمایی و رانندگی ارسال و اداره اجرائیات متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور با آنان رفتار می‌کند.

حاجی زاده ادامه داد: چنانچه برای بار اول راننده متخلف 30 نمره منفی کسب کند گواهینامه وی به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت مبلغ 600 هزار ریال جریمه به نفع خزانه عمومی به راننده مسترد می‌شود.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی افزود: پس از اعمال مقررات موضوع بند یک، چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید، به میزان (25) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه وی به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و با پرداخت مبلغ 900 هزار ریال جریمه به نفع خزانه عمومی مسترد می‌شود.

حاجی زاده تاکید کرد: پس از اعمال مقررات موضوع بند دو، چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید، به میزان (20) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه راننده متخلف ابطال و بعداز یک سال از این تاریخ، فرد می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید اخذ کند.

 

 

به نقل از تسنیم

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: