هزینه‌ی حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو برای سال ۱۳۹۷ از سوی بیمه مرکزی اعلام شد که با رشد ۱۰ درصدی همراه است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس،بیمه مرکزی جداول حق بیمه پایه شخص ثالث را سال جدید منتشر کرده است که نشان می دهد حق بیمه پایه برای این رشته نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است. براساس جداول منتشر شده بیمه مرکزی، حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۷ با توجه به تعیین خسارت ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال برای تعهدات بدنی (دیه) و ۷۷ میلیون ریال، برای تعهدات مالی خواهد بود. دیه کامل در ماه های عادی،  ۲۳۱ میلیون تومان و در ماه‌های رجب، ذی القعده، ذی الحجه و محرم ، معادل ۳۰۸ میلیون تومان است.

نوع وسیله نقلیه نرخ بیمه سال ۹۶ (تومان) نرخ بیمه سال ۹۷ (تومان)
کمتر از ۴ سیلندر ۷۶۰,۰۰۰ ۸۳۶,۰۰۰

 

۴ سیلندر : پیکان، پراید و سپند ۹۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰

 

سایر ۴ سیلندرها ۱,۰۵۸,۰۰۰ ۱,۱۶۳,۰۰۰
بیش از ۴ سیلندر ۱,۱۸۴,۰۰۰ ۱,۳۰۲,۰۰۰
تا یک تن ۹۳۱,۰۰۰ ۱,۰۲۴,۰۰۰
بیش از یک تن تا سه تن  ۱,۱۲۱,۰۰۰  ۱,۲۳۳,۰۰۰
بیش از سه تن تا پنج تن  ۱,۴۱۹,۰۰۰  ۱,۵۶۰,۰۰۰
بیش از پنج تن تا ده تن  ۱,۸۱۸,۰۰۰  ۱,۹۹۹,۰۰۰
بیش از ده تن تا بیست تن  ۲,۱۱۵,۰۰۰ ۲,۳۲۷,۰۰۰
بیش از بیست تن  ۲,۲۴۲,۰۰۰  ۲,۴۶۶,۰۰۰
وسایل نقلیه کشاورزی، راهسازی، ساختمانی  ۵۵۷,۰۰۰  ۶۱۳,۰۰۰
وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها  ۹۰۵,۰۰۰  ۹۹۶,۰۰۰
خودروهای عمومی با ظرفیت ۷ نفر با راننده  ۲,۱۷۹,۰۰۰  ۲,۳۹۶,۰۰۰
خودروهای عمومی با ظرفیت ۹ نفر با راننده  ۲,۲۴۲,۰۰۰  ۲,۴۶۶,۰۰۰
ون با ظرفیت ۱۰ نفر با راننده  ۲,۲۶۷,۰۰۰  ۲,۴۹۳,۰۰۰
مینی بوس با ظرفیت ۱۶ نفر با راننده  ۲,۷۸۷,۰۰۰  ۳,۰۶۵,۰۰۰
مینی بوس با ظرفیت ۲۱ نفر با راننده  ۲,۸۹۵,۰۰۰  ۳,۱۸۴,۰۰۰
اتوبوس با ظرفیت ۲۷ نفر با راننده و کمک  ۴,۲۶۹,۰۰۰  ۴,۶۹۵,۰۰۰
اتوبوس با ظرفیت ۴۰ نفر با راننده و کمک  ۵,۳۷۱,۰۰۰  ۵,۹۰۸,۰۰۰
اتوبوس با ظرفیت ۴۴ نفر با راننده و کمک  ۵,۷۰۰,۰۰۰  ۶,۲۷۰,۰۰۰

 

 در جداول منتشر شده حق بیمه وسایل نقلیه کمتر از ۴ سیلندر ۸۳۶ هزار تومان، پیکان، پراید و سپند ۹۹۰ هزار تومان، سایر وسایل نقلیه ۴ سیلندر یک میلیون و ۱۶۳ هزار و ۸۰۰ تومان و بیش از ۴ سیلندر یک میلیون و ۳۰۲ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین شده است. بر این اساس مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکش درون شهری، ۱۰ درصد و سواری تاکسی و مسافرکش شخصی برون شهری، ۲۰ درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه تعیین شده است.

همچنین وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر ۵۰ درصد تخفیف تعلق گرفته است. در توضیحات منتشر شده درباره این جداول نیز آمده است که تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی با توجچه به نوع و ظرفیت آنها براساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.

نحوه اعمال سایر انواع تخفیف ها و اضافه نرخ های حق بیمه این پوشش نیز تابع ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و با رعایت بخشنامه ۱۲۰۰۵۸/۴۰۰/۹۶ تاریخ نهم اسفندماه ۱۳۹۶ بیمه مرکزی خواهد بود.

 

 

به نقل از زومیت

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: