گزارشهای تحقیقاتی پیش‌بینی کرده‌اند بازار تجهیزات سلولهای بنیادی از ۷۹۱.۹ میلیون دلار در سال ۲۰۱۸ به ۱۹۷۸.۷ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس،براساس یک گزارش تحقیقاتی جدید منتشر شده توسط MarketsandMarkets پیش‌بینی شده بازار تجهیزات سلولهای بنیادی از 791.9 میلیون دلار در سال 2018 به 1978.7 میلیون دلار در سال 2023 خواهد رسید.

عوامل مؤثر بر رشد این بازار عبارتند از در دسترس بودن بودجه برای تحقیقات سلولهای بنیادی، پیشرفتهای تکنولوژیکی در ابزارآلات تحقیقاتی در حوزه سلولهای بنیادی، افزایش مصرف‌کنندگان نهایی.

از نظر نوع سلول مورد استفاده، این بازار به سلولهای بنیادی بالغین و سلولهای بنیادی جنینی انسان طبقه‌بندی می‌شود؛ سلولهای بنیادی بالغین بیشترین سهم را در این حوزه در سال 2017 داشته است.

عوامل کلیدی رشد این بخش شامل افزایش تعداد فعالیتهای تحقیقاتی مبتنی بر سلولهای بنیادی بالغین و مقررات کمتری است که برای تحقیقات سلولهای بنیادی بالغین در مقایسه با تحقیقات سلولهای بنیادی جنینی انسان وجود دارد.

براساس محصولات و خدمات، این بازار به ابزارها، کیتها و خدمات طبقه‌بندی شده که بخش ابزار و تجهیزات بیشترین سهم را در این حوزه در سال 2017 داشته است؛ برخی از عوامل اصلی رشد این بخش شامل نوآوریهای تکنولوژیکی در زمینه ابزارها و تجهیزات سلولهای بنیادی و افزایش تعداد فعالیتهای پژوهشی مرتبط با سلولهای بنیادی است.

از لحاظ فعالیتهای کاربردی، بازار به بخشهای پزشکی بازساختی و توسعه درمانهای جدید؛ کشف و توسعه داروهای جدید و تحقیقات بالینی تفکیک می‌شود که بخش پزشکی بازساختی و توسعه درمانهای جدید بیشترین سهم از بازار جهانی را در سال 2017 به خود اختصاص داده است.

تقاضای روزافزون برای استفاده از سلولهای بنیادی و توسعه انواع مختلف درمانهای سلولی و رشد صنعت پزشکی بازساختی در سراسر جهان از عوامل مؤثر بر این بخش بازار است.

براساس کاربر نهایی، بازار سلولهای بنیادی به شرکتهای زیست دارویی و بیوتکنولوژی و مؤسسات تحقیقاتی تقسیم می‌شود که شرکتهای زیست دارویی و بیوتکنولوژی بیشترین سهم از بازار را در سال 2017 داشته‌اند؛ این بخش به دلیل افزایش تقاضا برای درمانهای نوین و پیشرفته دارویی و افزایش شرکتهای زیست دارویی و بیوتکنولوژی در سراسر جهان پیشرفت خواهد کرد.

بر اساس منطقه، بازار سلولهای بنیادی به بازارهای امریکای شمالی، اروپا، آسیای شرقی و سایر نقاط جهان تقسیم می‌شود؛ امریکای شمالی در سال 2017 در بیشترین سهم را در بازار داشته است.

سهم بزرگی از بخش جغرافیایی به عوامل متعددی از جمله افزایش بروز بیماریهای مزمن و بهبود زیرساختهای تحقیقاتی در زمینه علوم زیستی در مناطق مربوط خواهد شد.

 

 

به نقل از تسنیم

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: