رئیس برد آموزش بهداشت ایران گفت: هنر جنبه درمان گرایی داشته و در بهبود بیماری ها موثر است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، محمد حسین  تقدیسی در دومین روز همایش ملی هنر و سلامت در نیشابور اظهار کرد: هنر جنبه درمان گرایی دارد و در بهبود بسیاری از بیماری ها موثر است. 

وی افزود: هنر نقش سلامت افزایی دارد و درفرآیند درمانی در سطح پیشگیری بسیار موثر است. جامعه هم تولیدکننده هنر است هم مصرف کننده هنر و دو هر کاری از جمله تولید فیلم و اجرای تئاتر و یا هر اثر دیگر باید دقت شود که تأثیری در سلامت جامعه می گذارد، چیست. 

رئیس برد آموزش بهداشت ایران ابراز کرد: هدف ما این است که بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که برنامه های تلویزیون و رادیو با رویکرد سلامت محور همراه و درونگرا باشد.

وی بیان کرد: باید هنر به عنوان وسیله ای برای ارتقاء سطح زندگی و سلامت نگاه کنیم و تولید باید بر اساس سلامت باشد و محصولات هنری و تولیدی ما در جامعه تأثیرگذار باشد.

 

 

به نقل از مهر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: