به گزارش ثامن پرس؛ حج اکبر،حج واجب یا حج تمتع یکی ازمهم ترین فروع دین اسلام است. مسلمانان با داشتن شرایطی مکلف اند در دهه اول ماه ذی الحجه به مسجد الحرام در شهر مکه در عربستان رفته ومجموعه ای از اعمال نیایشی را به جاآورند.حج واجب مرکب ازدوعمل است: یکى عمره تمتع و دیگرى حج آن.عمره تمتع مقدم بر حج است و هر یک از آن دو داراى اعمال مخصوصى است.

 

تصاویر/ مناسک حج تمتع

 

تصاویر/ مناسک حج تمتع

 

تصاویر/ مناسک حج تمتع

 

تصاویر/ مناسک حج تمتع

 

تصاویر/ مناسک حج تمتع

 

تصاویر/ مناسک حج تمتع

 

تصاویر/ مناسک حج تمتع

 

تصاویر/ مناسک حج تمتع

 

تصاویر/ مناسک حج تمتع

 

تصاویر/ مناسک حج تمتع

 

تصاویر/ مناسک حج تمتع

 

تصاویر/ مناسک حج تمتع

 

تصاویر/ مناسک حج تمتع

 

تصاویر/ مناسک حج تمتع

 

تصاویر/ مناسک حج تمتع

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: