رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: هوای گرم تا 10 روز آینده همچنان در مناطق مختلف این استان ماندگار است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، یحیی قاینی پور افزود: با گسترش جریانهای گرم جنوبی در اغلب نقاط کشور از جمله خراسان رضوی گرمای هوا طی دو هفته اخیر مناطق مختلف این استان را فراگرفته است.

وی ادامه داد: در این مدت بیشینه دمای هوا در مناطق گرمسیر خراسان رضوی بین 40 تا 45 درجه سلسیوس پیش بینی شد. بیشینه دمای هوا در شهر مشهد نیز طی این مدت بین 39 تا 40 درجه در نوسان است.

رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: وزش باد به نسبت شدید تا شدید در مناطق مختلف این استان طی چند روز آتی تداوم دارد. در بخشهایی از خراسان رضوی به ویژه در نوار شرقی و قسمتهایی از نیمه جنوبی استان گاهی شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

فریمان با کمینه دمای 17 درجه سلسیوس و سرخس با بیشینه دمای 44 درجه به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای خراسان رضوی در طول 24 ساعت گذشته بوده اند.

 

 

به نقل از ایرنا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: