اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، در سی امین جلسه علنی خود که روز گذشته برگزار شد، به بررسی و تصویب لوایحی از قبیل تغییر نام سه ایستگاه قطار شهری، تعیین تکلیف شرکت طلوع بارثاوا و همچنین تصویب مشوق هایی برای استفاده از خدمات شارژ الکترونیکی من کارت پرداختند. همچنین اعضای شورا در این جلسه، لایحه گرانی کرایه تاکسی را از دستور کار خارج و آن را به مدت یک ماه مسکوت کردند.

ضرورت تدوین گفتمان جدید توسط نخبگان
 
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، رئیس شورای شهر مشهد در ابتدای این جلسه با اشاره به در پیش بودن روز فنی و حرفه ای، بر موضوع مهارت آموزی توسط این سازمان تاکید کرد و گفت: هم اکنون دانش آموختگان زیادی داریم که فرصت کار ندارند و در مقابل آن، فرصت های اشتغالی نیز وجود دارد که بدون متقاضی مانده است و این خلاء را تنها سازمان فنی و حرفه ای می تواند پر کند. محمدرضا حیدری افزود: ما در بحث مدیریت شهری، می توانیم در زمینه توانمند سازی پیرامونی شهر از توانایی های فنی و حرفه ای استفاده کنیم و با توانمندسازی ساکنان این مناطق محروم و افزایش درآمد آن ها و ایجاد بازارهایی برای فروش محصولات تولیدی توسط خدمات شهری، امکان محرومیت زدایی را فراهم کنیم.
 
رئیس شورای شهر مشهد، همچنین با اشاره به التهابات اقتصادی این روزهای کشور اظهار کرد: به نظر می رسد ضرورت دارد تمامی نخبگان و مدیران کشور برای تدوین گفتمانی جدید در کشور متناسب با شرایط فعلی بسیج شوند، این گفتمان باید متضمن انسجام ملی، آشتی ملی، امید و اعتماد باشد تا ما بتوانیم در مقابل این بحران ها ایستادگی کنیم. وی افزود: ابهام زدایی از افکار عمومی درباره اطلاعاتی که به جامعه تزریق می شود ضرورت دارد و باید دولت محترم و همه قوا با ورود جدی به افکار عمومی، پاسخ گویی درباره علت های ایجاد این شرایط را داشته باشند، قطعا مردم ما وقتی اطلاعات دقیق بابت شرایط موجود در اختیارشان قرار گیرد، هم تصمیمات درستی می گیرند و هم دولت را حمایت خواهند کرد.
 
حیدری همچنین به موضوع مبارزه با فساد و شفافیت در جامعه تاکید کرد و گفت: من از همکارانم در شورای اسلامی شهر خواهش می کنم با حضور در محیط های اجتماعی، ارتباط نزدیکی با مردم داشته باشند ، قطعا قدرت های بزرگ حضورشان در مسائل، ارمغانی در حوزه توسعه ندارد و جز تخریب حوزه های گوناگون کشورها نقشی ایفا نکرده اند و ما باید با کمک مردم از این دوره گذر کنیم. وی افزود: تمام کشورهای دنیا، چنین بحران هایی را داشته اند و با مدیریت، آن را سپری کرده اند و این ضرورت دارد که همه دست اندرکاران در قوای سه گانه به سمت گشایش های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بروند.
 
تغییر نام 3 ایستگاه قطارشهری
 
اولین دستور کار این جلسه، تغییر نام سه ایستگاه قطار شهری بود که پس از تصویب کلیات، شورا وارد بررسی جزئیات آن شد. در بند اول این لایحه، موضوع تغییر نام ایستگاه خط یک قطار شهری پارک ملت به نام ایستگاه پارک ملت/دانشگاه فردوسی مطرح شد. رئیس کمیسیون فرهنگی شورا در توضیح نظریات ارائه شده گفت: دانشگاه های فردوسی، آزاد اسلامی و علوم پزشکی از دانشگاه های با سابقه مشهد هستند و به خاطر حمایت از این دانشگاه ها، نام گذاری سه ایستگاه به صحن شورا پیشنهاد شد.ودیعی نیز در مقام موافق این تغییر نام گفت: در بیشتر شهرها به خاطر بزرگداشت علم و فرهنگ، اسامی ایستگاه ها و مکان ها به نام دانشگاه ها صورت می گیرد. وی با اشاره به این که گاهی هزینه های زیادی برای احیای یک نام می شود، افزود: درباره هزینه های  این تغییر نام نیز گفته می شود حدود 500 میلیون تومان خواهد بود که به نظر من، برخی از این هزینه ها قابل کاستن است.
 
همچنین پیشنهادی توسط شهریاری عضو هیئت رئیسه شورا مطرح شد که در این تغییر نام، تنها به ذکر کلمه دانشگاه بسنده شود تا بر هر دو دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی صدق کند که این پیشنهاد به تایید اکثریت اعضا نرسید و در نهایت همان بند پیشنهادی به تصویب رسید و ایستگاه پارک ملت در خط یک قطارشهری مشهد به ایستگاه «پارک ملت/دانشگاه فردوسی» تغییر نام یافت.
 
در ادامه، دو بند دیگر این لایحه شامل تغییر نام ایستگاه سلامت واقع در خط ۲ قطار شهری به ایستگاه «سلامت-علوم پزشکی» و همچنین نام گذاری ایستگاه شاهد واقع در خط ۳ قطار شهری به ایستگاه دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شد و با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید.
 
ذیل این لایحه، تبصره ای مصوب شد که بر اساس آن، شهرداری مشهد موظف است به ایجاد سازوکار لازم برای نظرسنجی از مردم به منظور نام گذاری در شهر اقدام کند.
 
تعیین تکلیف شرکت تولید کود طلوع بارثاوا
 
دستور کار بعدی شورا، تعیین تکلیف شرکت تولید کود طلوع بارثاوا بود. ودیعی با اشاره به برخی مصوبات سال های 92 و 93 شورای شهر، در تشریح این لایحه گفت: «در آن مصوبات، تکلیف برخی شرکت هایی که شهرداری در آن ها سهام دارد مشخص شد ، یکی از این شرکت ها، شرکت بارثاوا ست که شهرداری باید از حقوق خودش در آن صرف نظر می کرد و حال به همین دلیل و براساس این لایحه، به شهرداری اجازه داده می شود به منظور تعیین تکلیف بدهی های شرکت مبتکران طلوع دانش، از سهام داران شرکت کود طلوع بارثاوا و چگونگی انحلال شرکت کود طلوع بارثاوا، در صورت پرداخت بدهی های معوق شرکت مبتکران ناشی از سرمایه گذاری و انحلال و تعیین مدیر تسویه شرکت ظرف مدت حداکثر دو ماه از زمان ابلاغ قانونی این مصوبه اقدام نماید.» وی افزود:« البته با توجه به توقف تولید، هزینه اجاره سوله های در اختیار شرکت از تاریخ اسفند 1390 محاسبه نشود و قیمت فروش کود تولیدی به شرکت در کل دوره تولید، معادل قیمت مصوب فروش به سایر مشتریان در همان مقطع زمانی محاسبه و اعمال شود.» پس از ارائه توضیحات، این لایحه به رای گذاشته شد و به تصویب رسید.
 
لایحه گرانی کرایه تاکسی از دستور کار خارج شد
 
سومین دستور کار این جلسه، افزایش حداکثر 10 درصدی کرایه تاکسی های درون شهری برای سال 1397 به نسبت سال گذشته بود که با امضای چند تن از اعضا درخواست مسکوت ماندن و برگشت این لایحه به کمیسیون برای بررسی بیشتر مطرح شد. شهناز رمارم در این خصوص گفت: افزایش نرخ ها و قیمت ها متناسب با تورم، از وظایف شوراست و ذی نفعان هر ساله این تقاضا را دارند و از آن طرف شهروندان این توقع را دارند که این موضوعات دقیق تر بررسی شود، به همین دلیل ما امضاکنندگان برای بررسی بیشتر، تقاضای مسکوت ماندن و برگشت به کمیسیون به مدت یک ماه را داریم.در نهایت پس از بحث در این زمینه، مسکوت ماندن این لایحه به مدت یک ماه و برگشت آن به کمیسیون برای بررسی بیشتر به رای گذاشته شد و با نظر اکثریت اعضا به تصویب رسید.
 
مشوق 5 درصدی برای شارژ الکترونیکی من کارت
 
در آخرین دستور کار این جلسه، اعضای شورا به ادامه بررسی موضوع تعیین قیمت کارت شهروندی (من کارت)، مشوق ها و بهای خدمات شارژ پرداختند. پس از تصویب کلیات  بند مشوق 5 درصدی شارژ الکترونیکی من کارت به تصویب اعضا رسید که بر اساس آن «برای تشویق شهروندان به استفاده از ابزارهای الکترونیکی اعم از تلفن همراه، کیف پول الکترونیک و پایانه های غیرنقدی و الکترونیکی، به صورت آزمایشی تا شش ماه پس از اجرای این مصوبه، برای هر تراکنش به میزان 5 درصد اعتبار مازاد به مبلغ پرداختی شهروند به اعتبار من کارت وی افزوده می شود.»نوروزی در ادامه بررسی این لایحه، پیشنهاد دیگری نیز در خصوص بازخرید من کارت ها توسط شهرداری از مردم برای به جریان افتادن من کارت های بدون استفاده را مطرح کرد که رجائیان در این خصوص توضیح داد: این کارت ها بر اثر مصرف مستهلک می شود و اگر هم مردم برای فروش، آن  را به ما تحویل دهند دیگر کارت های دست دوم را کسی از ما نخواهد خرید.
 
بعد از این صحبت ها، نوروزی پیشنهاد خود را برای ارائه راهکار و پیشنهادی از سمت شهرداری دراین زمینه پس گرفت.
 
گرانی به «من کارت» رسید
 
یکی از موضوعاتی که دراین لایحه به آن اشاره و تصویب هم شد، تعیین قیمت من کارت بود که در متن لایحه در این زمینه آمده است: «با توجه به ضرورت حفظ و حراست از کارت شهروندی (من کارت، مشهدکارت، زائرکارت) توسط شهروندان و تامین نشدن هزینه های جایگزین آن توسط شهرداری، همچنین باعنایت به افزایش نرخ ارز و بالارفتن هزینه خرید کارت شهروندی، به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به فروش کارت شهروندی به مبلغی معادل بهای تمام شده تهیه کارت (شامل هزینه خرید، حمل و نقل و گمرکی، چاپ، مالیات بر ارزش افزوده، صدور وتوزیع) اقدام نماید.»ودیعی در حاشیه جلسه شورا درباره این بند که موجب افزایش قیمت من کارت خواهد شد، به «خراسان رضوی» گفت: مصوبه محاسبه قیمت واقعی کارت شهروندی و افزایش قیمت عرضه آن، برای تایید به فرمانداری رفته است، این لایحه باید ابتدا به تایید فرمانداری برسد تا ماهیت قانونی پیدا کند و پس از آن با ابلاغ به سازمان فاوای شهرداری مشهد، مبلغ جدید اعلام می شود که با توجه به وضعیت ارز قطعا گران خواهد شد.
 
وی درباره زمان اجرایی شدن این مصوبه نیز گفت: بر اساس مصوبه، اجرایی شدن آن منوط به اطلاع رسانی لازم به شهروندان در مدت یک ماه پس از ابلاغ قانونی آن خواهد بود.
 
خارج از متن
 
در این جلسه، شهردار و اعضای شورای شهر بیرجند در صحن علنی حضور داشتند که در پایان رئیس شورای این شهر و شهردار بیرجند برای دقایقی سخنرانی کردند.

 

به نقل از روزنامه خراسان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: