یادواره سردار شهید محمدحسن نظر نژاد معروف به بابانظر امروز در قطعه شهدای بهشت رضا(ع) مشهد مقدس برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، این مراسم با حضور حجت الاسلام والمسلمین پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامى، مسؤلان استانی و شهرستانى، خانواده شهداى دفاع مقدس و همرزمان شهید در قطعه شهدای بهشت رضا(ع) مشهد مقدس برگزار شد. 

قرائت دعای ندبه و مداحى از جمله برنامه های یادواره شهید بابانظر بود.

شهید محمد حسین نظرنژاد ملقب به بابانظر سوم خرداد ١٣٢٥ در شهرستان مشهد، روستای بُتِه مُرده دیده به جهان گشود و در زمان خدمتش مسؤلیت فرمانده عملیات لشکر ٥ نصر و قرارگاه ثامن الائمه(ع) را عهده دار بود. ﺳﺮدار ﻣﺤﻤ‪ﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮﻧـﮋاد در ﺗـﺎرﻳﺦ هفتم مرداد 1375 ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺗﻨﮕﻰ ﻧﻔﺲ و اﻳﺴﺖ ﻗﻠﺒﻰ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﺷﻨﻮﻳﻪ ﻛﺮدﺳﺘﺎن - ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷـﻰ از ﻣﻌﻠﻮﻟﻴ‪ـﺖ ﻫـﺎى ﺣﺎﺻـﻞ ‫ﺟﻨﮓ ﺑﻮد - ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ.‫

ﭘﻴﻜﺮ ﭘﺎﻛﺶ را در دﻫﻢﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل 1375 و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺻـﻴ‪ﺖ ﺧـﻮدش در ﺑﻬـﺸﺖ رﺿـﺎ(ع) و ﻣﻴـﺎن ﺷﻬﻴﺪان اﺑﺮاﻫﻴﻤﻰ و ﺷﺮﻳﻔﻰ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ. روﺳﺘﺎى زادﮔﺎﻫﺶ را ﺑﻪ ﻳﺎد او ﺑﺎﺑﺎﻧﻈﺮ ﻧـﺎم ﻧﻬﺎدﻧـﺪ ﺗـﺎ ‫ﻳﺎد و ﺧﺎﻃﺮه اش ﻫﻤﻴﺸﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: