عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تجربه موفق کشورها نشان می دهد مبارزه واقعی با فساد اقتصادی، رانتخواری و دیگر اشکال فساد از رهگذر انعکاس اخبار و اطلاعات به شیوه ای حرفه ای، مستند و غیرمغرضانه توسط خبرنگاران محقق می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، علی اصغر پورفتح الله افزود: یکی از چالشهای دولت مدرن در هزاره سوم میلادی تهدید قلمرو آن توسط عوامل، نهادها و کارگزاریهای مختلف است. یکی از عوامل محدودکننده اقتدار دولتها، نهادهای مدنی در متن جامعه هستند.

وی نهادهای جامعه مدنی را سرپلهای ارتباط دولت با بدنه جامعه توصیف و بیان کرد: هر چه نظام سیاسی یک کشور دموکراتیک تر باشد نهادهای مدنی نیز در جامعه از اقتدار بیشتری برخوردارند و همچنین هر چه نهادهای مدنی قدرتمندتر باشند جامعه دموکراتیک تر است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: نمود عینی چنین نهادهایی احزاب، رسانه ها، سازمانهای مردم نهاد، اتحادیه ها و سندیکاها هستند.

وی گفت: در دنیای ساخته رسانه ها توجه به دو نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه رسانه یک تیغه دولبه است که از آن هم می توان در راستای رشد و تعالی جامعه استفاده کرد اما اگر در دست اهلش قرار نگرفته باشد می تواند عامل اختلاف، تخریب و تفرقه باشد.

او افزود: دوم آنکه قلمرو مرزها در دنیای رسانه ها در حال جا به جایی است یعنی به کشورهایی مجازی به موازات کشورهای حقیقی در فضای مجازی مواجهیم مانند کشور تلگرام، کشور واتس آپ و کشور فیس بوک.

پورفتح الله بر اهمیت نقش خبرنگاران در مبارزه با فساد تاکید و بیان کرد: در جوامعی مانند ایران که نقش نهادهای جامعه مدنی به حاشیه رفته و نیز در نبود احزاب واقعی، سمنهای مستقل و سندیکاهای قدرتمند، این خبرنگاران هستند که می توانند فارغ از مرزها و محدودیتهای تعریف شده بطور مستقیم بر افکار عمومی و بدنه جامعه اثرگذار باشند.

وی ادامه داد: با نگاهی به وضعیت رسانه ها در کشورهایی که میزان فساد در آنها پایین است می توان به نسبت توانمندی خبرنگار و رسانه در افشاگری فساد و نرخ فساد در آن جوامع پی برد. واقعیت آن است که رسانه ها با خبررسانی و افشاگری از چنان ظرفیتی برخوردارند که می توانند فضا را برای سوءاستفاده کنندگان از بین ببرند و ریشه بسیاری از فسادها را بخشکانند.

این فعال اقتصادی گفت: بسیاری از اطلاعات سازمانهای عمومی در کشورهای توسعه یافته محرمانه نیست و به راحتی می توان به صورت شفاف و به آسانی به آنها دسترسی داشتد و حتی افشاکنندگان در برابر افشای فساد مورد تشویق قرار می گیرند.

وی افزود: با نگاهی به ساختار شفافیت در جامعه ایران تفاوتهای چشمگیری با روندهای جهانی قابل دستیابی است. عیاری برای سنجش شفافیت فعالیت مدیران وجود ندارد و بسیاری از ارگانها و سازمانها حتی از شفافیت اطلاعات در برابر مجلس نیز خودداری می کنند. بیماری فساد ساختاری و نهادینه معلول نبود شفافیت و گردش آزاد اطلاعات است.

او گفت: امروز به یمن گسترش فضای مجازی و سرعت بالای چرخش اطلاعات مقدمه و یا زیرساخت مورد نیاز رسانه ها در مبارزه با فساد فراهم شده اما شاید بتوان دو فعالیت مهم دیگر را در تکمیل فرآیند مبارزه با فساد و نقش رسانه ها در این حوزه ذکر کرد.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: نخست مصونیت از تعقیب و مجازات برای افشاگران فساد در ساختارهای حکومتی. دوم برخورد قاطع، جدی و اطلاع رسانی دقیق در مورد نحوه مبارزه دستگاههای نظارتی و قضایی در چگونگی مبارزه با فساد به نحوی که مورد اقناع افکار عمومی قرار گیرد.

 

 

به نقل از ایرنا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: