مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: میانگین دمای هوا در این استان طی مرداد ماه جاری و ماههای شهریور و مهر آتی نیم تا دو درجه بیشتر از نرمال پیش بینی شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، محسن عراقی زاده افزود: میانگین دمای هوا در اکثر نقاط خراسان رضوی ظرف سه ماه پیش رو حدود نیم تا یک درجه و در بخشهایی از نوار شرقی استان تا دو درجه بیشتر از نرمال پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ناهنجاری دمایی در خراسان رضوی طی مهر ماه آتی بیشتر احساس خواهد شد بطوری که میانگین دمای هوا در بیشتر نقاط استان بین یک تا دو درجه بیشتر از نرمال و حتی در بخشهایی از شرق استان تا سه درجه سلسیوس بیشتر از نرمال پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی به افزایش چشمگیر میانگین دمای هوای طی تیر ماه گذشته اشاره و بیان کرد: میانگین دمای هوا در تیر امسال 29.9 درجه بود که این میزان نسبت به پارسال دو درجه و نسبت به دوره بلند مدت 1.9 درجه افزایش داشت.

وی گفت: در این مدت سرخس با میانگین حداکثر دمای 42.3 درجه و قوچان با حداقل دمای 15.2 درجه به ترتیب بالاترین و پایین ترین میانگین بیشینه و کمینه دما را در خراسان رضوی داشتند.

میانگین دمای هوای خراسان رضوی در دوره بلندمدت 16.5 درجه است.

 

 

به نقل از ایرنا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: