سیاست‌های مدیریتی مناسب برای کنترل سوانح و حوادث رانندگی در ایران به کمک رویکرد مدل‌سازی پویایی شناسی سیستم با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ارائه شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «ارائه سیاست‌های مدیریتی مناسب برای کنترل سوانح و حوادث رانندگی در ایران به کمک رویکرد مدل‌سازی پویایی شناسی سیستم»  عنوان طرحی است که توسط محققان کشور انجام شد تا شاهد مدیریت مناسب در حوادث رانندگی باشیم.

بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت، سالانه حدود ۱.۲۴ میلیون نفر در جهان در اثر سوانح جاده ای جان خود را از دست می دهند و بیش از۵۰ میلیون نفر دیگر مجروح می شوند.

حوادث جاده ای دلیل اصلی مرگ در بین افراد جوان سنین ۲۹-۱۵ سال است. پیش بینی می شود که اگر روند به همین گونه پیش رود و هیچ گونه اقدامی انجام نشود، تا سال ۲۰۲۰ سالانه ۱.۹ میلیون مرگ در جهان در اثر سوانح جاده ای صورت خواهد گرفت.

همچنین پیش بینی می شود تا سال۲۰۲۰، تعداد موارد مرگ ناشی از تصادفات رانندگی تا ۶۵ درصد در سطح جهان و تا ۸۰ درصد در کشورهای با درآمد کم یا متوسط افزایش یابد. این در حالی است که تا سال ۲۰۲۰ این میزان در کشورهای با درآمد بالا تا 30 درصد کاهش خواهد یافت.

این آمار نشان می دهد اتخاذ سیاست های مدیریتی مناسب برای کنترل حوادث رانندگی از اهمیت بالایی برخوردار است پس محققان دانشگاه شهید بهشتی در این رابطه طرحی را انجام دادند که عنوان آن «ارایه سیاست های مدیریتی مناسب برای کنترل سوانح و حوادث رانندگی در ایران به کمک رویکرد مدل سازی پویایی شناسی سیستم» است.

این طرح توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی مورد حمایت قرار گرفت.  

ارائه سیاست ها و راهکارهایی در خصوص کنترل یا کاهش حوادث رانندگی در ایران و نزدیکی به استاندارد جهانی به کمک رویکردپویایی شناسی سیستم هدف اصلی از انجام این پژوهش است تا با شناسایی مسئله اصلی حوزه حوادث رانندگی در ایران این حوادث کنترل شود.

همچنین شناسایی متغیرهای کلیدی، مهم و اثرگذار در مسئله مورد بررسی و روابط علی- معلولی بین این متغیرها، طراحی مدل پویایی شناسی سیستم برای مسئله مورد بررسی، شبیه سازی پیامدهای تصمیمات و گزینه های مختلف سیاستی از دیگر اهداف پژوهش مد نظر است.

بنابراین در این مطالعه از روش مدلسازی پویایی شناسی سیستم (سیستم دینامیک) یا SD استفاده شده است.

از مزیت های این روش این است که متغیرهای کیفی که بسیار در سیاستگذاری حائز اهمیت هستند وارد مدل می شوند و مدل قادر است رفتارهای واقعی آنها را شبیه سازی کند.

تاثیر سیاست ها و تصمیمات اتخاذ شده در مورد کنترل تصادفات رانندگی در مدل به آزمون گذاشته می شود.

 روش اجرا به این ترتیب است که با انجام مصاحبه با ذی نفعان و خبرگان و استفاده از داده های موجود و بررسی متون حوزه مورد مطالعه، اقدام به شناسایی مشکل، مسئله و متغیرهای کلیدی آن شد.

پس از مشخص شدن متغیر ها و نوع آنها، مجددا با انجام مصاحبه با خبرگان، حلقه های علیتی بین متغیرها شکل گرفت.

پس از آن متغیرها وارد نرم افزارشده و پس از انجام شبیه سازی و اطمینان از کارکرد (اعتبار مدل) در پایان سیاست های مختلف ارزیابی و شبیه سازی می شوند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: