مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: این استان از فصل پیک مصرف آب در تابستان امسال بدون مشکل و قطعی آب عبور کرد. پیک مصرف آب در خراسان رضوی از ابتدای تابستان تا 15 مرداد ماه است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، حسین اسماعیلیان به تنش آبی در 30 شهر خراسان رضوی در طول تابستان جاری اشاره و بیان کرد: هیچیک از مناطق شهری این استان حتی در اوج مصرف آب درگیر قطع و نوبت بندی آب نشدند.

وی افزود: این موفقیت نتیجه اجرای مدیریت مصرف توسط شهروندان خراسانی است بطوری که میزان تولید آب خراسیان رضوی طی چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه چهار درصد معادل 752 هزار مترمکعب کاهش یافت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی ادامه داد: پارسال 167 میلیون مترمکعب آب آشامیدنی برای شهرهای این استان به جز مشهد تولید شد.

وی همچنین حجم هدررفت و میزان آب بدون درآمد را در خراسان رضوی حدود 29 درصد اعلام و بیان کرد: برای کاهش میزان آب بدون درآمد اقدامات مختلفی نظیر اصلاح شبکه، شناسایی انشعابات غیرمجاز و کنتورهای خراب دنبال می شود.

گفتنی است 27 میلیون و 861 هزار و 731 مترمکعب آب طی فصل بهار امسال در خراسان رضوی مصرف شد که نسبت به مدت مشابه پارسال به میزان چهار درصد کمتر شده است.

ماموریت شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی آبرسانی و اجرای شبکه فاضلاب در 73 شهر خراسان رضوی به جز مشهد است. یک میلیون و 800 هزار نفر در 73 شهرستان این استان خراسان رضوی به جز مشهد زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب هستند. 34 دشت از مجموع 37 دشت آبی خراسان رضوی در وضعیت ممنوعه و بحرانی قرار دارند.

 

 

به نقل از ایرنا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: