طبق اعلام مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، کیفیت هوای این شهر در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح دوشنبه با شاخص۱۰۰ درشرایط سالم قرار دارد.

کیفیت هوا در همه ایستگاه ها شهر در شرایط سالم و در ایستگاه های مفتح، کریمی، رسالت، خیام شمالی و خاقانی در شرایط ناسالم  شده است.

بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه خیام شمالی با شاخص ۱۴۱ در شرایط سالم  گزارش شده است.

مقایسه غلظت آلاینده هاحاکی از آن است که بر غلظت برخی آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده  شده است.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: