کاربران با هشتگ #نشکر_العراق از مهمان نوازی عراقی‌ها از زائران حسینی در طول راهپیمایی اربعین تشکر کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، با گذشت سالروز چهلمین روز شهادت امام حسین(ع) راهپیمایی زائران حسینی به پایان رسید. این در حالی است که در طول مدت راهپیمایی عراقی‌ها از جان و دل مایه گذاشتند و از زائران اباعبدالله میزبانی کردند. حال با پایان یافتن این مراسم زائران حسینی با به اشتراک گذاشتن هشتگ #نشکر_العراق از میزبان خود در عراق بخاطر مهمان نوازیشان تشکر کردند. پیش از شروع این راهپیمایی فراخوانی برای تشکر از عراقی‌ها در طول مسیر این راهپیمایی به اشتراک گذاشته شده بود.

کاربران فضای مجازی با به اشتراک گذاشتن هشتگ #نشکر_العراق تصاویری از میزبانی عراقی ها را منتشر و در کنار آن از آنان به دلیل میزبانی گرم و صمیمانه‌شان تشکر کردند.

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

تشکر کاربران فضای مجازی از مهمان نوازی عراقی‌ها با هشتگ #نشکر_العراق +تصاویر

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: