جمعیت دفاع از ملت فلسطین خراسان رضوی به مناسبت 13 آبان ماه «روز استکبار ستیزی» بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ثامن پرس، جمعیت دفاع از ملت فلسطین خراسان رضوی به مناسبت 13 آبان ماه «روز استکبار ستیزی» بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح ذیل است:

افول نظام استکبار نزدیک است...

این بشارتی است برای ملت های مظلوم جهان که میخواهند زیر بار سلطه نباشند و آن روزی که سایر ملل آزاده ی جهان به خیل عدالت خواهی ملت مسلمان ایران بپیوندند، نزدیک است و آن روزی است که سرزمین های غصب شده فلسطین هم به ملت مظلوم فلسطین باز خواهد گشت لذا جمعیت دفاع از ملت فلسطین خراسان رضوی از امت مقاوم و ظلم ستیز مشهد الرضا دعوت میکند تا با حضور در مراسم پاسداشت روز استکبارستیزی و با سر دادن ندای تظلم خواهی ، بر آرمان خواهی خویش پافشاری کنند و حمایت دوباره خود از ملت های مظلوم از جمله ملت مظلوم فلسطین را تا هنگام ریشه کنی مستکبرین و ظالمان، اعلام نمایند.

پیروزی نزدیک است...

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: