به گزارش ثامن پرس، موسسه نظرسنجی «پیو (pew)» در یک پژوهش میدانی در میان 11 کشور مسلمان که ترکیه هم در میان آنان وجود دارد، از افراد مصاحبه‌شونده سؤال «آیا با داعش احساس نزدیکی و همدردی می‌کنید؟» مطرح کرد.

در ترکیه 8 درصد مردم پاسخ مثبت به این سؤال دادند، 73 درصد مردم پاسخ منفی و 19 درصد پاسخ دادند که نظری ندارم.

ترکیه در رده پنجم طرفداران داعش قرار گرفت.

در این نظرسنجی که در میان شهروندان ترکیه، لبنان، فلسطین، اردن، اندونزی، پاکستان، نیجریه، مالزی، سنگال، بورکینافاسو و مناطق اشغالی 1948  صورت گرفت نتایج زیر به دست آمد:

مردم نیجریه با 14 درصد نگاه مثبت و همدردی نسبت به داعش در رده نخست طرفداران داعش قرار گرفت. مالزی و سنگال هر کدام با 11 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

از نکات جالب این نظرسنجی این است که 100 درصد مردم لبنان نگاه منفی نسبت به داعش دارند.

62 درصد مردم پاکستان نسبت به داعش هیچ نظری ندارند، 9 درصد آنان نگاه مثبت به داعش دارند و با آنان همدردی می‌کنند و تنها 28 درصد مردم پاکستان نگاه منفی به داعش دارند.

مردم ترکیه با 8 درصد نگاه مثبت و همدردی نسبت به داعش در رده پنجم طرفداران داعش قرار گرفت.

نتایج کامل این نظرسنجی در پاسخ به سؤال «آیا با داعش احساس نزدیکی و همدردی می‌کنید؟» بدین شرح است:

• 100 درصد مردم لبنان پاسخ منفی به این سؤال دادند.

• 1 درصد از مسلمانان فلسطین اشغالی پاسخ مثبت دادند، 97 درصد پاسخ منفی دادند و 2 درصد اعلام کردند که هیچ نظری ندارند.

• 3 درصد مردم اردن پاسخ مثبت دادند، 94 درصد پاسخ منفی دادند و 4 درصد اعلام کردند که هیچ نظری ندارند.

• 6 درصد مردم فلسطین پاسخ مثبت دادند، 84 درصد پاسخ منفی دادند و 10 درصد اعلام کردند که هیچ نظری ندارند.

• 4 درصد مردم اندونزی پاسخ مثبت دادند، 74 درصد پاسخ منفی دادند و 18 درصد اعلام کردند که هیچ نظری ندارند.

• 8 درصد مردم ترکیه پاسخ مثبت دادند، 73 درصد پاسخ منفی دادند و 19 درصد اعلام کردند که هیچ نظری ندارند.

• 14 درصد مردم نیجریه پاسخ مثبت دادند، 66 درصد پاسخ منفی دادند و 20 درصد اعلام کردند که هیچ نظری ندارند.

• 8 درصد مردم بورکینافاسو پاسخ مثبت دادند، 64 درصد پاسخ منفی دادند و 28 درصد اعلام کردند که هیچ نظری ندارند.

• 11 درصد مردم مالزی پاسخ مثبت دادند، 64 درصد پاسخ منفی دادند و 25 درصد اعلام کردند که هیچ نظری ندارند.

• 11 درصد مردم سنگال پاسخ مثبت دادند، 60 درصد پاسخ منفی دادند و 29 درصد اعلام کردند که هیچ نظری ندارند.

• 9 درصد مردم پاکستان پاسخ مثبت دادند، 28 درصد پاسخ منفی دادند و 62 درصد اعلام کردند که هیچ نظری ندارند.

1395101509354975796182910

داعش یک تهدید بین‌المللی است

موسسه نظرسنجی «پیو (pew)» اعلام کرد که مشابه این نظرسنجی را بین 15 کشور غربی نیز انجام داده است که در همه آن کشورها بیش از 50 درصد مردم داعش را به عنوان یک تهدید بین‌المللی اعلام می‌کنند.

طبق این نظرسنجی، 71 درصد مردم فرانسه، 77 درصد مردم اسپانیا، 70 درصد مردم آلمان، 69 درصد مردم ایتالیا و 68 درصد مردم آمریکا داعش را به عنوان یک تهدید بین‌المللی مطرح می‌کنند.

تسنیم

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: