• خودشیفته به انسانی گفته می‌شود که صرفاً به خویشتن می‌اندیشد و تمام نیروی روانی وی به خودش معطوف است. افراد خودشیفته با…

  • بازی کردن با کودک همچنین کمک به تقویت قوه ارتباط گیری کودک و جلوگیری از انزوای روانی او خواهد شد.

  • کودکی که محبت کافی ندیده آمادگی انحرافات اخلاقی و انواع اختلالات رفتاری را دارد. کودک در اثر محبت پدر و مادر دچار سرور…

  • اکنون زمانی است که کودک شما به تازگی به راه افتاده، حرف می زند و خودش غذا می خورد؛ پس بهترین وقتی است که می توان شیشه…

  • جهان هستی در نتیجه تلاش مداوم و همکاری مجموعه‌ای عظیم به‌وجود آمده و در تلاش و پویایی این اعضا است که هر روز حیاتی نو…

شبکه های اجتماعی

آخرین اخبار