اهمیت ماه‌های قبل از ازدواج:

مدیر کل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: آموزش صحیح جهت انتخاب همسر مناسب برای فرزند، پدر و مادر…

  • تاکید بر یک تحول ساختاری در کشور و سپردن امور به جوان‌ها، مساله‌ای نیست که صرفا در این بیانیه رهبر انقلاب برای اولین‌بار مطرح شده باشد؛ یک بررسی در بیانات و انتصابات ایشان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد باور به جوانان برای رهبر انقلاب عمیق و قلبی و فراتر از یک شعار و حفظ ظاهر کار است. این موضوع حتی…