سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی خبر داد

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی از ورود 4 میلیون و 108 هزار و 700 نفر به این استان از روز 25 اسفند سال گذشته تا اول…

  • رهبرمعظم انقلاب سال 1397 را سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند و دوباره مسئله اصلی کشور را همچون سال های گذشته موضوع معیشت و اقتصاد مردم دانستند و نگاهی به روند نامگذاری سال های مختلف اخیر به خوبی نشان می دهد که دغدغه جدی رهبری، موضوعات اقتصادی است و ادامه روند نامگذاری ها بر اساس مباحث…