سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی خبر داد؛

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی از ورود 11 میلیون و 987 هزار و 569 نفر به استان از روز 25 اسفند سال گذشته تا یازدهم…

  • مدتهاست که برخی رسانه های غربی فارسی زبان ماهواره ای مانند بی بی سی فارسی، صدای آمریکا، رادیو فردا و برخی جریان های سیاسی خاص در داخل ایران، رسانه های داخلی این کشور را متهم به سانسور و انتشار گزارش های خبری جعلی و غیرواقعی می کنند و در ادامه مدعی اند که رسانه های انگلیسی و آمریکایی به انتشار…