مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی تاکید کرد:

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با اشاره به مطرح شدن مطالباتی توسط رانندگان در طی ماه های گذشته،پیگیری…

  • وقتی‌که گوشه‌هایی از مملکت و حاکمیت تاریک باشد، نور در آن نباشد، امکان رشد هر ویروسی در آن می‌تواند وجود داشته باشد. شفافیت کمک می‌کند تا این تاریکی‌ها رفع بشوند و کسی جرأت فساد به خودش ندهد. دولت یازدهم با شعار شفافیت وارد عرصه انتخابات سال 92 شد و این شعار بارها از سوی رئیس‌جمهور و دیگر مسئولین…