• حامد موفق بهروزی

    در جنگ گفتمانی، رقابت بر سر معنا است. هر کسی که بتواند مراکز اصلی معنایی رقیب را مورد هدف قرار دهد می‌تواند دست برتر را در این جنگ داشته باشد. البته باید توجه داشت هر کشوری قابلیت و توانایی ورود به چنین جنگی را ندارد. اصطلاحاً کشوری می‌تواند وارد چنین سطحی از جنگ بشود که استراتژیک باشد، به تعبیر…