دولتی عاریه‌ای که از اساس بدون گفتمان و محوریت فکری متقن با سهمیه‌بندی هزار و یک دسته سیاسی روی کار بیاید، و هرروز برای افزایش عمر سیاسی‌اش به دنبال یارگیری از زید و عمر است بهتر ازین نمی‌شود.

گروه سیاسی ثامن پرس ـ سید مهدی حاجی آبادی: کابینه پر از پینه روحانی هرروز بیش از قبل پاره پاره می‍شود. نامه وزیر آموزش و پرورش به روحانی پیش از استعفای تحمیلی، به خوبی تقابل برخی وزرا با رییس‌جمهور را نشان داد. سکان دار وزارت آموزش و پرورش در نامه خویش با لحنی پنهان و مستتر حسن روحانی،رییس جمهور را به عنوان اصلی ترین بانی فشارها بر خود معرفی میکند و افکار عمومی را به سمت وی هدایت کرده و به نوعی توپ را به زمین وی می اندازد.

دعوای ترکان با نعمت‌زاده، تهدید به استعفای سیف درخصوص اصرار وزیر اقتصاد، تکه‌پرانی صالحی درخصوص بدعهدی امریکا به روحانی، نفی در لفافه سخنان روحانی توسط ظریف، دعوای ترکان با آخوندی برسر مسکن مهر، فشار به گودرزی برای استعفا و دهها مثال کوچک و بزرگ دیگر از اختلافات شدید درون دولت حکایت دارد.

دولتی عاریه‌ای که از اساس بدون گفتمان و محوریت فکری متقن با سهمیه‌بندی هزار و یک دسته سیاسی روی کار بیاید، و هرروز برای افزایش عمر سیاسی‌اش به دنبال یارگیری از زید و عمر است بهتر ازین نمی‌شود.

رکود کمرشکن، اختلاف طبقاتی روزافزون، فسادهای گسترده چون فیش‌های نجومی، بانک ملت، صندوق ذخیره فرهنگیان، دهها مشکل اقتصادی دیگر مردم و از همه مهمتر شکست برجام و ادامه تحریم‌های سخت به خوبی لزوم چرخش قدرت در انتخابات 96 را نشان می‌دهد.

رییس‌جمهوری با گفتمانی مشخص و اجرایی، دارای نقاط مثبت سابقین منهای نقاط منفی آنها.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: