در بعد سیاست خارجی، مساله اصلی که هم اکنون مطرح است، مساله تحریم ها و نحوه برخورد دولت جدید آمریکا با "برجام" است.

به گزارش ثامن پرس، بین ایران و آمریکا همیشه یک رابطه متقابلی وجود داشته و  این روزها هم اگر انتخابات آمریکا برای شان  اهمیت پیدا کرده بود، به سبب تاثیرات اقتصادی که این ارتباط بر ایران داشته است. ساعات اولیه انتخاب ترامپ برخی تاثیرات آن در اقتصاد ایران خودش را نشان داد. اثرات انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران عمدتا "روانی" است ...

 گناه نوسانات اقتصادی ایران در عصر ترامپ به گردن کسانی که اقتصاد ایران را "روانی"  کردند. در اولین روز پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شاخص بورس اوراق بهادار تهران حدود 1500 واحد سقوط کرد.بعد از این انتخابات نااطمینانی ها در اقتصاد ایران افزایش یافته و احتمال دارد نوسانات ادامه پیدا کند.

 اما واقعیت این است که در بعد ""واقعی""، پیروزی ترامپ یا شکست وی اثری بر اقتصاد ایران ندارد. ممکن است تغییر رییس جمهور آمریکا باعث سه تغییر شود:

الف. تغییر در سیاست های اقتصادی؛

 ب. تغییر در سیاست خارجی؛

 ج. تغییر در سیاست داخلی؛

آنچه می تواند باعث نگرانی برای ایران باشد، تغییرات در سیاست خارجی آمریکاست، زیرا به جهت عدم تعامل اقتصاد ایران و آمریکا، تغییرات در سیاست های اقتصادی این کشور- هرچه که باشد- اثر قابل ملاحظه ای بر اقتصاد ایران نمی گذارد (ولو به صورت غیر مستقیم و از طریق سایر کشورهای جهان). تغییر در سیاست داخلی آمریکا نیز اثر خاصی بر اقتصاد ایران ندارد؛

اما در بعد سیاست خارجی، مساله اصلی که هم اکنون مطرح است، مساله تحریم ها و نحوه برخورد دولت جدید آمریکا با "برجام" است.

 در این ارتباط چند موضوع مطرح است:

یک) در ارتباط با برجام (التزام به برجام یا پاره کردن برجام)،

 دو) در ارتباط با تحریم های خارج از برجام (افزایش تحریم ها یا عدم افزایش تحریم ها)،

  در ارتباط با موضوع اول، اعتقاد دارم اثر خاصی بر ایران اعمال نخواهد شد، زیرا وجود یا عدم وجود برجام اثر خاصی بر اقتصاد ایران ندارد. تاثر واقعی (یعنی غیر روانی) اقتصاد ایران از تحریم های خارجی 20 درصد است و اثر برجام بر رفع تحریم ها نیز (براساس آنچه نوشته و اعمال شده) حدود 20 درصد است. با این حساب، اثر برجام بر اقتصاد ایران حدود 4 درصد است ... این بدان معناست که التزام دولت ترامپ به برجام و یا پاره کردن آن اثر خاصی در بر اقتصاد ایران اعمال نخواهد کرد (مقایسه کنید با نظام بانکی کشور که وضعیت آن حدود 50 درصد بر بهبود یا تخریب عملکرد کشور می تواند موثر باشد!). البته ترامپ برجام را پاره نخواهد کرد، زیرا فرصتی که برجام برای نفوذ در ایران و سنگ اندازی در مسیر پیشرفت علمی و اقتصادی ایران ایجاد می کند، برای آمریکایی ها بسیار ارزشمندتر از معدود گشایش های اقتصادی است که برجام برای ایران ایجاد کرده است ... فراموش نکنیم که برجامی که توسط اوبامای دموکرات نوشته شد، در کنگره جمهوری خواه! آمریکا تایید و تصویب شد!!!

 در ارتباط با موضوع دوم (افزایش یا عدم افزایش تحریم ها) چه ترامپ و چه کلینتون هردو وعده افزایش تحریم ها را داده بودند، موضوعی که نظام سیاست گذاری آمریکا (که بی توجه به شخص رییس جمهور و شعارهای وی و بر مبنای رویکردهای بسیار بلند مدت تصمیم گیری می کند) نیز با آن موافق است ... به همین جهت است که تنها دو روز بعد از پایان کارزار انتخابات، طرح جلوگیری از فروش هواپیما به ایران در کنگره مطرح می شود ... پس در ارتباط با تحریم ها نیز اثرات ترامپ با کلینتون تفاوتی ندارد ... و تنها راه حلی که وجود دارد، عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی است (چه در عصر ترامپ و چه در عصر کلینتون!)

در نهایت اینکه اثراتی که اقتصاد ایران از انتخاب ترامپ (در مقابل رقیب دموکراتش) دارد می پذیرد، عمدتا تاثرات روانی است و اثر واقعی قابل ذکری وجود ندارد ...

و گناه نوسانات اقتصادی کشور در این ایام به گردن کسانی که طی چند سال اخیر با وعده و عید مذاکرات و توافق، اقتصاد کشور را بیش از پیش "روانی" کردند ...

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: