نمایشگاه مطبوعات تنهایی جایی بود که تمامی رسانه های داخلی که تاثیرگذاری خود را دارند در ابعاد مختلف مسائل را پوشش می دادند.

به گزارش ثامن پرس سید مرتضی موسوی نژاد نوشت:

22 مین نمایشگاه مطبوعات و رسانه های دارای حواشی مختلفی بود و نسبت به سال های گذشته کنش های سیاسی و اجتماعی متفاوتی را بر خود دید.

در آغاز کار که رئیس جمهور به آزادی بیان و نشکستن قلم ها اشاره کرد و پاسخ بجای خود را از رئیس قوه ی قضائیه دریافت کرد تا سیف به سبب تجمع مسکن مهری ها مجبور به خروج نمایشگاه از درب نهان نمایشگاه شد.

اما به نظر می رسد که ماجرای ادعای رئیس جمهور در آزادی بیان و حمایت از قلم ها نیاز به پرداخت بیشتر دارد. نکته آن است روحانی که از این دست ادعاهای پوشالی در دیگر حوزه های اجتماعی بسیار دارد.

نمونه های این ادعاها را می توان در ادعای آزادی در استفاده از فضای مجازی جستجو کرد که روحانی هیچ وقت نتوانسته است آمار دقیقی از میزان درآمدهای دولت از فضای مجازی که محل درآمد حائز اهمیتی در جهان محسوب می شود، ارائه دهد.

اما تفاوت این موضع اخیر آن است که پاسخ آیت الله آملی لاریجانی مبنی بر اینکه روحانی در خفا آن کار دیگر می کند و تقاضای بسته شدن روزنامه ها را در خفا دارد، دولت را در تاکید بر شعار آزادی بیان خلع سلاح کرد.

گرچه اقدام آیت الله آملی لاریجانی صرفا برای حفظ حیثیت قوه قضائیه در مقابل تهمت های غیر مستقیم روحانی بود ولکن تاثیر مستقیمی در فضای سیاسی کشور داشت.

شاید تا انتخابات ریاست جمهوری پیش رو حسن روحانی دیگر نتواند به قدرت گذشته از شعار زیبای آزادی بیان استفاده کند. پیش از این نیز وقتی روحانی با بی دقتی تمام قوه قضائیه را مورد حمله قرار می داد، پاسخ های کوتاه و بجای آیت الله آملی لاریجانی که عموما چند دقیقه ای است، باعث عقب نشینی حسن روحانی شده بود.

به نظر می رسد که رئیس جمهور که در وضعیت بدی در نظرسنجی های مورد انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و نیاز فراوانی به این دارد که تعداد مخالفان وی به حداقل برسد تا بتواند تراز کاهشی محبوبیت خود را کمی بهبود ببخشد، باید در موضع گیری دقت بیشتری کند.

از طرف دیگر؛ روحانی هم به رای رئیس قوه ی قضائیه در شورای عالی امنیت ملی نیاز دارد و هم به همراهی های وی در مواضع علنی سیاسی که در موارد فراوان به کمک دولت آمده است. به همین دلیل بود که حسن روحانی در پاسخ به صحبت های رئیس قوه ی قضائیه به یک توئیت که محتوای آن اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور بود، بسنده کرد.

 

اما این تنها حاشیه ی نمایشگاه مطبوعات و رسانه های سال جاری نبود. همانطور که اشاره شد رئیس بانک مرکزی با اعتراض مردمی، که هنوز مسکن خود را در قالب طرح مسکن مهر تحویل نگرفته اند، مواجه شد. آن کسانی که در آن لحظه در نمایشگاه مطبوعات بودند، خبر از حمله ی خشمگینانه ی مردم به این مسئولین دولتی می دهند.

609139_439

باید به این نکته توجه داشت که  عامل اصلی تاخیر در مسکن مهر رئیس بانک مرکزی نیست، ولی مردم خشمگین که به دنبال مطالبات خود بودند، او را برای نشان دادن حجم خشم خود انتخاب کرده بودند. واقعیت این است که این نحوه ی کنش اجتماعی در مقابل یک مسئول دولتی نشان از وضعیت ضعیف دولت یازدهم در حوزه های اقتصادی می دهد.

اعتراضات مردمی فقط به مسکن مهر ختم نشد در روزهای آخر نمایشگاه تعدادی از افرادی که در پروژه ی پدیده متضرر شده بودند با در دست گرفتن پلاکارد هایی اعتراض خود را نسبت به عدم رسیدگی مسئولین به پرونده پدیده اعلام کردند.  نمایشگاه مطبوعات تنهایی جایی بود که تمامی رسانه های داخلی که تاثیرگذاری خود را دارند در ابعاد مختلف مسائل را پوشش می دادند لذا این مکان را بهترین مکان برای رساندن صدای شان به مسئولین انتخاب کرده بودند.

یک جستجوی نه چندان با دقت نیز در دیگر حوزه های اقتصادی همچون اشتغال، سرمایه گذاری خارجی، شاخص بورس، اوضاع اسفناک اسفبار پدیده ی شاندیز نشان دهنده ی همین وضعیت کاهشی محبوبیت رئیس جمهور است.

اما میخ آخر بر تابوت محبوبیت رئیس جمهور را می توان در نقض برجام یا حتی تکرار دوباره ی مذاکرات هسته ای ایران که حاصل رای آوری ترامپ است، مشاهده کرد.

به نظر می رسد، همانطور که وعده ی 100 روزه توخالی بود، شش ماه نیز زمان مناسبی برای جبران همه ی این مشکلات نیست.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: