پیگیری ها درمورد موضوع استعفای یک عضو شورای شهر تهران زوایای جدیدی از این استعفا را روشن کرد.

به گزارش ثامن پرس، درمورد موضوع استعفای یک عضو شورای شهر تهران زوایای جدیدی از این استعفا را روشن کرد.
 احمد مسجدجامعی عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران  پس از آنکه رئیس دولت به وی پیشنهاد داد تا به عنوان ریاست کتابخانه ملی مشغول به فعالیت شود به شدت از این پیشنهاد حسن روحانی عصبانی می شود . پس از این ماجرا مسجدجامعی در بازی دوسویه برای اینکه عدم رضایت وی برای تصدی ریاست کتابخانه ملی به پای شورای شهر نوشته شود به برخی اصولگرایان شورای شهر تهران پیغام می دهد که در جلسه ای که قرار است موضوع استعفا مطرح شود به آن رای ندهید من اصلا این مسئولیت را قبول ندارم!
همچنین شنیده شده که وی بعد از این پیشنهاد از سوی دولت آن را بازی جدید دولتی ها معرفی کرده که در آن با دادن یک پست سرکاری می خواهند اصلاح طلبان را ساکت نگه دارند.
بعد ا زاین ماجرا که قرار بود مسجدجامعی استعفای ساختگی خود را در شورا مطرح کند موضوع حادثه ساختمان پلاسکو پیش آمد که کلا باعث شد موضوع از دستور خارج شود و مسجدجامعی عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران به بهانه موضوع پلاسکو و این که باید به موsضوع رسیدگی شود در شورای شهر ماندگار شد تا پروژه اصلاح طلبان برای انتخابات را پیش ببرد!

گفتنی است مســجدجامعی پیش از این گفته بود آقای روحانی، رئیس جمهور از من خواســته که به دولت بروم و به او کمک کنم و پیشــنهاد ریاست کتابخانه ملی را  داده است، اما تا شما اعضای شورای شهر نخواهید من نمیروم. دنیامالی در این جلسه با شوخی به مسجدجامعی گفت: من رأی نمیدهم، مسجد جامعی عشق من است، تو تهرانگرد مایی!

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: