بی شک عدم همراهی آیت الله رئیسی و آیت الله علم الهدی با حسین فریدون بی ارتباط به اتهامات وی می باشد چراکه این مسئله هیچ گونه توجیه فرهنگی و دینی ندارد.

به گزارش ثامن پرس، به سایت مشهد 2017 که مراجعه می کنید با متن کامل سخنرانی حسین فریدون برادر رئیس جمهور مواجه می شوید که در این سایت منتشر شده است. اما انتشار این متن نکات جالب توجهی را به دنبال داشته است.

این متن در حالی منتشر می شود که طبق اطلاع منابع آگاه و مطلع حاضر در این برنامه برادر ریاست جمهور هیچگونه سخنرانی نداشته و این متن چرا منتشر شده است و به چه دلیل صورت گرفته باید از استانداری و اداره فرهنگ وارشاد اسلامی به عنوان متولیان اصلی آن پرسید که این مقدار اهمیت برای فردی که به فسادهای مهم اقتصادی متهم است چه توجیهی دارد.

بی شک  عدم همراهی آیت الله رئیسی و آیت الله علم الهدی با حسین فریدون بی ارتباط به اتهامات وی می باشد چراکه این مسئله هیچ گونه توجیه فرهنگی و دینی ندارد.

سایت مشهد 2017 و انتشار متن سخنرانی حسین فریدون

اما منابع آگاه از عدم دعوت حسین فریدون به عنوان مهمان این برنامه خبر می دهند در حالی که وی در این برنامه به عنوان یکی از سخنران ها حتی متن صحبت های وی منتشر می شود و در برنامه نیز حضور رسمی داشته وبه عنوان فردی که از فعالین تقدیری می کند بر روی سن نیز حاضر می شود.

به طورقطع دستگاه های برگزار کننده  در برابر حاشیه های برادر رئیس جمهور که بسیار مشابه حاشیه های قبل وی می باشد باید توجه بیشتر می کردند و باید پاسخ دهند چرا این مقدار پرداخت رسانه ای نسبت به این سخنرانی که در این برنامه ایراد نشده و دارای ایرادات بسیاری به جهت محتوایی می باشد، انجام شده است؟

کانال تلگرامی مشهد 2017 که به زبان های مختلف متن سخنرانی حسین فریدون را پوشش داده است

فریدون

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: