رئیس خانه تعاونگران خراسان رضوی گفت: دخالت دولت به جای نظارت بر کار شرکت‌های تعاونی، بزرگترین آسیب بخش تعاون است.

سید جواد رضویان در بازدید از خبرگزاری مهر خراسان رضوی با اشاره به سابقه فعالیت تعاونی‌ها در کشور اظهار کرد: سابقه تشکیل شرکت‌های تعاونی در ایران کمتر از ۹۰ سال است، تعداد تعاونی‌های ایران قبل از انقلاب اسلامی کمتر ازعدد هشت هزار بود در حالیکه این تعداد بعد از پیروزی انقلاب به بیش از ۱۷۰ هزار مجموعه رسید.

رضویان ادامه داد: بر اساس آمار اعلام شده کمتر از ۴۰ درصد شرکت تعاونی‌های کشور فعال هستند که البته این آمار قابل اتکا نیست.

عضو هیئت مدیره اتاق تعاون خراسان رضوی افزود: باید در پایان برنامه ۵ ساله توسعه پنجم، ۲۵ درصد اقتصاد کشور به تعاونی‌ها واگذار می‌شد که نه تنها این امر محقق نشد بلکه اداره تعاون با وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شد و در حال حاضر تنها ۵ درصد اقتصاد تعاونی محقق شده است.

وی با بیان اینکه بعد از این تصمیم‌گیری و ادغام، سهم تعاون یک دوازدهم از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی است، گفت: متاسفانه دولت‌ها در مقاطع گوناگون از تعاونی‌ها با شعارهای مبارزه با فقر و گسترش عدالت اجتماعی به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده کردند.

رضویان خاطرنشان کرد: تعدد متولیان در اداره شرکت‌های تعاونی و صدور مجوزهای بی مورد باعث از بین رفتن سرمایه ملی می‌شود.

رئیس خانه تعاونگران خراسان رضوی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد تعاونی و اقتصاد متکی به مردم  است، بیان کرد: دخالت دولت به جای نظارت بر کار شرکت‌های تعاونی، بزرگترین آسیب بخش تعاون است.

گفتنی است مشروح این گفتگو به زودی منتشر می‌شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: