راهپیمایی روز قدس با شکوه و عظمت برگزار شد

به گزارش ثامن پرس، راهپیمایی روز قدس با شکوه و عظمت برگزار شد. در ادامه برخی از حواشی این روز را مشاهده می نمایید.

photo_2017-06-24_10-44-28

                                                       روز قدس در مشهد

photo_2017-06-24_10-44-41

                                                           روز قدس در مشهد

photo_2017-06-24_10-44-31

                                                         روز قدس در مشهد

photo_2017-06-24_10-44-23

                                                      روز قدس در مشهد

photo_2017-06-24_10-44-36

                                                        روز قدس در مشهد

photo_2017-06-24_10-44-10

                                                     روز قدس در مشهد

 

                          آتش زدن نماد جرثومه های فساد توسط مردم انقلابی مشهد در روز قدس

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: