پس از انتخابات پرسشی که زیاد با آن مواجه می شوم این است که حزب الله باید چه سبک رفتاری و برخوردی را داشته باشد. آیا حزب الله باید با دولت مواجه شود و بر سر دولت فریاد بزند؟

سرویس تحلیلی ثامن پرس- پس از انتخابات پرسشی که زیاد با آن مواجه می شوم این است که حزب الله باید چه سبک رفتاری و برخوردی را داشته باشد. آیا حزب الله باید با دولت مواجه شود و بر سر دولت فریاد بزند؟ آیا باید دست به تبیین و شناساندن و جدا کردن درست و غلط بزند؟ اساسا مخاطبش آیا باید دولت باشد یا باید مردم باشد؟ خلاصه چه زمانه ای است و چه باید کرد؟

همواره مخاطب حزب الله، مردم هستند. اما این را باید توجه کرد که گفتگو و مخاطبه با مردم با توجه به تغییر دولت و تصمیمات کلان اجتماعی باید رخ بدهد. کارهای خیریه ای محض کافی نیست.

از سوی دیگر برای این که تخاطب بتواند درست انجام شود، پیش از هر چیز نیاز به اعتماد سازی داریم. باید اساسا با مردم گره خورد. اگر حزب الله بتواند با بدنه مردم گره بخورد، چه طبقه متوسط شهری و چه محرومین روستایی، آن وقت بسیاری از پرسش ها خود به خود پاسخ خود را خواهد یافت.

باید از خود بپرسیم که چرا توده مردم از ما نمی پذیرند که خیرخواه و دلسوز آن ها هستیم . پاسخ روشن است. چون دم انتخابات تازه می خواهیم به همه بگوییم که به فکر شغل و کار و زندگی خلق الله هستیم. انتخابات که تمام می شود می رویم سراغ گروه های تلگرام و تجمعات و محفل های خودمانی.

 اما بحث مهم دیگری که باید به این طرح اضافه کرد این است که امروز زمانه چیست ؟ یعنی چه گارد و چه رویکردی را باید در مقابل مردم و همین طور در مقابل دولت مردان و نخبگان به کار برد؟

سخنان رهبر انقلاب با قوه قضاییه همراه با توجه به مفهوم کلیدی امر به معروف و نهی از منکر بود. اصلی که در قانون اساسی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

توضیح این اگر چه تبیین و شفاف سازی همیشه لازم است و اگر چه امر به معروف و نهی از منکر نیز همیشه لازم است. لکن گاهی دوران ها باعث می شود یک روش و یک سبک عمل جدی تر شود و تمرکز روی آن مهم تر به نظر برسد.

در دوران فتنه، آنچه لازم تر است تبیین است و شفاف سازی. اما در دوران انحراف، آنچه لازم تر است امر و نهی است.

امر به معروف و نهی از منکر ایستادن روی نقاط روشنی است که در دوران انحراف در معرض غفلت و فراموشی است. باید آن ها را گفت و تکرار کرد و به سمت آن ها اراده ها را جهت داد.

امر و نهی اولا یعنی تغییر اراده ها و نه دانایی ها و ثانیا به نقاط روشن و شفاف که در معرض غفلت و بی اعتنایی است اشاره دارد.

دوران «روحانی مچکریم»، دوران بی توجهی به نقاط روشن است، دوران انحراف است. اساسا همواره در گفتمان رهبری مفهوم امر به معروف و نهی از منکر در زمان هایی برجسته شده است که دوران هایی شبیه این زمانه را انقلاب دنبال می کرده؛ دوران هاشمی هم مثل دوران روحانی با همین خطر مواجه بوده ایم.

متاسفانه بخش زیادی از نخبگان سیاسی و اجتماعی ما سکوت پیشه کرده اند. نیروهای انقلاب آنچنانکه باید تکرار نمی کنند و حق و باطل را روشن نمی کنند و به نظر نمی آورند.

باید 16 ملیون رای، گارد یأس و رها کردن فضا را نگیرند و 23 ملیون رای نیز گارد بی خیالی و سپردگی فضا به دولت را نگیرند این حالت بعد از دورانی که دو قطبی درش شکل گرفته است طبیعی است و برای دوران انحراف نیز مثل زهر کشنده است چون در هر دو سوی اراده توده ها از روی نقاط روشن برداشته می شود و جا برای انحراف انقلاب باز می شود.

امروز ، دوران انحراف است و مهم ترین راهبرد در دوران انحراف ، امر به معروف و نهی از منکر است. امر و نهیی که تمیز و بی عیب و نقص انجام شود و توسط خود مردم و نخبگان تکرار شود.

این اگر دنبال نشود قرار دادهای نفتی و قراردادهای فرهنگی مثل آب خوردن در این کشور بسته می شوند و آب هم از آب تکان نخواهد خورد.

علی مهدیان

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: