مسئله دو قطبی سازی بدنه جامعه جزء اهداف کلیدی و برنامه های بسیار مهم دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی است.

سرویس سیاسی ثامن پرس- مسئله دو قطبی سازی بدنه جامعه جزء اهداف کلیدی و برنامه های بسیار مهم دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی است.

این برنامه با هدف تخریب پایگاه اجتماعی نظام و برهم زدن ثبات و پایداری اجتماعی طراحی شده است و در صورت تحقق، کشور ایران مستعد برنامه های بعدی مانند نا امنی گسترده یا حملات نظامی خواهد بود.

پروژه برجام و مذاکره با آمریکا، پروژه تحریم های اقتصادی و فشار بر معیشت مردم، پروژه حمله به ارزش ها و حجاب، پروژه دوگانه سازی و مواضع تهاجمی در انتخابات و اخیرا نیز پروژه دسته بندی مردم در پسا انتخابات را می توان مثال هایی بر این مدعا دانست.

در تمامی موارد فوق الذکر رهبر انقلاب با اتخاذ مواضع و تصمیمات حکیمانه مانع از ایجاد دو قطبی در جامعه شدند.

برای مثال رهبر انقلاب در موضوع برجام و مذاکره با آمریکا بسیار دقیق و هوشمندانه با اقدامات همه جانبه مانع از تبدیل شدن برجام به ابزاری برای دو قطبی سازی جامعه شدند و در مورد انتخابات نیز با نصیحت یکی از کاندیداهای احتمالی مبنی بر عدم حضور در انتخابات مانع از ایجاد دوقطبی حاد در بستر جامعه شدند.

سایر کاندیداهای انقلابی نیز با از خود گذشتگی و از دست دادن فرصت های تهاجم به رقیب، به عدم تشکیل دوقطبی احساسی و حاد در جامعه کمک کردند.

پس از انتخابات و اتخاذ مواضع دو قطبی ساز از سوی منتخب مردم، رهبر انقلاب مجددا نسبت به "دسته بندی نکردن" بدنه جامعه تذکر دادند و رفتارهای ابوالحسن بنی صدر خائن را یادآوری نمودند.

متاسفانه این روزها آقای حسن روحانی علی رغم تذکر رهبر انقلاب،  بر موضع دوقطبی ساز خود اصرار می ورزد.

ایشان همان خطی را که در جشن پیروزی در سالن وزارت کشور آغاز نموده است با مواضع اخیر خود مبنی بر دسته بندی رای دهندگان و انعکاس آن در عزل و نصب های دولتی تاکید می کند.

دو دسته کردن مردم مقدمه ایجاد دو قطبی اجتماعی است که هدف اصلی دشمنان انقلاب است و باید از رئیس جمهور منتخب مردم پرسید که چرا در اتخاذ مواضعی که پازل دشمنان نظام را کامل می کند اصرار دارید؟

آیا منافع یک جریان سیاسی در داخل کشور با دشمنان نظام هم راستا شده است؟

هدف حامیان تفکر نگاه به بیرون از دو قطبی سازی جامعه چیست و این اقدام چه دستاوردی را برای ایشان خواهد داشت؟

مصطفی شریف

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: