شب گذشته آقای عراقچی پس از مدت ها در رسانه ملی حاضر شد. ایشان در برنامه ای با موضوع برجام و تحریم های جدید آمریکا حاضر شدند و طبق سنوات گذشته سعی بر ساده نشان دادن ماجرا و استفاده از عبارت هایی دو پهلو و قابل تفسیر داشتند.

سرویس سیاسی ثامن پرس- شب گذشته آقای عراقچی پس از مدت ها در رسانه ملی حاضر شد. ایشان در برنامه ای با موضوع برجام و تحریم های جدید آمریکا حاضر شدند و طبق سنوات گذشته سعی بر ساده نشان دادن ماجرا و استفاده از عبارت هایی دو پهلو و قابل تفسیر داشتند.(همان ماله کشی خودمان)

مطمئنا بخش مهمی از مخاطبان پای تلویزیون این سوال در ذهنشان متبادر می شود که آیا واقعا آقای عراقچی متوجه شرایط و رفتار آمریکا نیست؟

برای درک بهتر مواضع آقای عراقچی و سایر آقایان دولت اعتدال بایستی بنیان های فکری و زاویه نگاه ایشان به مسئله سیاست خارجی را مرور کنیم.

آقای روحانی مشی خود را اعتدال گرایی عنوان کرد و در سال های دورتر ایشان دبیر  حزب اعتدال و توسعه بود. روحانی و یارانش خیلی قبل تر در مرکز مطالعات مجمع تشخیص مصلحت، مرام اعتدال و توسعه را تبیین و تفسیر کرده ندارند و  افرادی مانند محمود واعظی، نهاوندیان، نوبخت، سریع القلم، جنتی، بانک و ...  همان حلقه فکری دیروز و زمام داران امروز هستند.

اهالی اعتدال و توسعه معتقدند برای توسعه باید در نظام اقتصادی غرب غرق شویم و خودشان صادقانه می گویند قطعا در مسیر توسعه اقتصادی و ورود فناوری و سرمایه، باید سیاست و سایر مناسبات خود را با غرب هماهنگ کنیم در غیر این صورت اعتماد سازی و همکاری از سوی غرب رخ نمی‌دهد.

این همان تفکر نگاه به بیرون  است

بر اساس نکته فوق، اهالی اعتدال و توسعه زمانی که با تحریم جدید آمریکا مواجه می شوند زاویه نگاه متفاوتی به مسئله دارند. آن ها قبلا پذیرفته اند که برای توسعه باید غربی شویم  و به آمریکا حق می دهند به خاطر عدم انطباق با سیاست هایش از دست ما ناراحت باشد و اساسا اشکال را در مواضع کلان کشور و انقلابی ها می بینند.

از سوی دیگر منتقدین داخلی را افرادی بی اطلاع با تفکرات منسوخ قدیمی می بینند که از دنیا عقب هستند و باید تحمل شوند. همچنین در دل به تفکر توسعه درون زا و اقتصاد مقاومتی می خندند و آن را توهمی بیش نمی دانند. در واقع استراتژی آن ها تحمل ما است و سعی می کنند رویدادهای که برایمان سخت و  ناملایم است را برایمان راحت الهضم کنند. مانند طفلی صغیر و جاهل که باید مدیریت شود.

حالا برگردید به مواضع شب گذشته آقای عراقچی و سایر مواضع آقایان اعتدالی در سال های گذشته و آن ها را مرور کنید. وقتی زاویه نگاه آقایان به مسئله را درک کنیم ، مواضع شب گذشته آقای عراقچی برایمان معنی دار و منطقی تر می شود.

اساسا باید افکار عمومی آرام شود تا این مسیر با سرعت پیموده شود.

اساسا کسی پشیمان نیست که بخواهد بیاید در رسانه و اظهار تأسف کند.

آن ها این مسائل را اتفاقات عادی فرآیند حرکت به سمت توسعه می دانند و ما باید خودمان را برای مسائلی از این دست بیشتر آماده کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: