حکم تنفیذ امروز با موارد مشابه قبلی تفاوت های اساسی داشت.

به گزارش ثامن پرس، حکم تنفیذ امروز با موارد مشابه قبلی تفاوت های اساسی داشت.

متن تنفیذ دوازدهم را می توان متفاوت ترین تنفیذ در دوران رهبری آیت الله خامنه ای، و حتی از ابتدای انقلاب تاکنون دانست. رسم بر این بود که همیشه رهبران انقلاب اسلامی (امام خمینی و آیت الله خامنه ای) در متن تنفیذ، چند محور کلی را به عنوان شروط تنفیذ و پایبندی رئیس جمهور منتخب به آن ذکر می کردند؛ محورهایی مانند پایبندی به آرمان های اسلامی و انقلابی و ایستادگی در برابر مستکبران.

این بار اما رهبر معظم انقلاب بر شش موضوع عینی و ملموس، یعنی استقرار عدالت، جانب‌داری از محرومان مستضعف، اجرای احکام اسلام ناب، تقویت وحدت و عزّت ملّی، توجّه به توانمندی‌ها و ظرفیّت های عظیم کشور، صراحت در بزرگداشت ارزش ها و مبانی انقلاب اسلامی تأکید کردند.

بعد از آن نیز البته صراحتا راهبردی ترین سیاست کشور در سال های اخیر، یعنی اجرای برنامه‌ی اقتصاد مقاومتی و توجّه ویژه به موضوع اشتغال و تولید داخلی را سرفصل اصلی کارکرد دولت دوازدهم بیان کردند. حالا باید منتظر عملکرد رئیس جمهور و کابینه او ماند که تا چه اندازه در اجرایی کردن این موضوعات اهتمام دارند.

نگاهی کلی به رهنمود های امروزِ رهبر معظم  انقلاب...

فرمایشات امروز رهبر معظم  انقلاب در مراسم تنفیذ را می توان به سه بخش کلی تقسیم کرد:

بخش حمایتی:

در این بخش رهبر انقلاب همچون گذشته رویکرد حمایتی از دولت را بیان فرمودند و حتی در برخی جاها، به صورت ویژه و بیشتر از گذشته بر پشتیبانی از دولت منتخب تاکید نمودند.

بخش جهت گیری های کلی:

حل مشکلات معیشتی مردم، تعامل با دنیا و باقدرت ظاهر شدن در برابر سلطه گران، سه جهت گیری کلی بود که رهبر انقلاب برای دولت آینده در نظر گرفتند.

بخش توصیه ها:

رهبر انقلاب به رئیس جمهور و همکاران آینده ایشان، هفت توصیه نمودند.

مهم ترین مورد از این توصیه ها، سفارش به ممانعت و پرهیز از دودستگی در جامعه بود. متاسفانه ایجاد دوقطبی در جامعه دو سه سال است که از سوی برخی جریانات در حال پیگیری است. بخصوص در ایام انتخابات. این موضوع باعث شده تا رهبر انقلاب در چند جلسه نسبت به این موضوع ابراز نگرانی فرمایند. حتی در جلسه ای با یادآوری نتایج ایجاد دوقطبی در سال ۵۹، به شدت از ایجاد التهاب در جامعه ابراز انزجار نمودند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: