عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اجرای FATF را نوعی خودتحریمی توصیف کرد و آن را عاملی برای تضییع حقوق مردم خواند.

به گزارش ثامن پرس، جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حساسیت نمایندگان خانه ملت بر FATF اظهار داشت: دادستانی کل کشور به این موضوع ورود کرده و آن را بررسی می‌کند.

وی با بیان اینکه ما با اجرای FATF خودمان را از داخل تحریم خواهیم کرد، گفت: تحریم داخلی برای کشور مانند سم است و نباید به چنین چیزی تن دهیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ملس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تحریم خودمان به دست خودمان چیزی شبیه خودکشی است، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس اجازه نخواهند داد فشار به مردم و دور کردن ملت از حقوقش اینبار به دست داخلی‌ها صورت گیرد.

کریمی قدوسی همچنین استفاده از نرم افزار آمریکایی را عاملی برای این دانست که طرف غربی بر مباحث مالی ما مسلط شود و این موضوع را عاملی برای تضییع حقوق ملت توصیف کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: